Červen 2013

Zamyšlení nad posláním rodiče...

30. června 2013 v 10:59 | Iva |  Články
Naše děti jsou bytosti, které my rodiče považujeme za nevědomé a bezbranné.

Je třeba změnit postoj, opustit staré vzorce, dle kterých jsme byli vychováváni my

a stát se pouhými průvodci našich dětí tímto světem.

Uvést je do tohoto světa bezpečně a nechat jim dostatek prostoru,

aby dítě samo objevilo, jaký úkol má a co sem přišlo učinit.

Není třeba tvořit složité výchovné systémy ve školách, stačí se stát sám vnímavým člověkem,

neodsuzovat svět, žít se sebou v úctě a lásce. To tvoří základy, dle kterých se odvíjí život našich dětí.

My dospělí o tom víme své, kolik úsilí dá zbavit se zranění, které nám způsobili naši rodiče svojí nevědomostí.

Prožívat naplno každý přítomný okamžik, přijímat vše co právě je... vše ostatní je fikcí v naší hlavě a koktejlem myšlenek,

domněnek, snů a představ, které nás odvádí od přítomna a způsobují pocity nedokonalosti a nespokojenosti.

Vždyť to, co nazýváme temnotou, tady bylo a bude navždy. Vnímáme-li temnotu jako součást úplného světa,

bez kterého by světlo neexistovalo, nejsme s ní tedy v rozporu, důsledkem bude to, že ji nepotřebujeme

a ani nebudeme prožívat, i když bude kolem nás stále existovat.

Takový pohled na svět je třeba ukazovat našim potomkům, aby strach slábl a láska sílila!

V rodinném kruhu a bezpečí, které svým dětem poskytneme, pak tyto bytosti snadněji než dosavadní generace

(prožívající více systém strachu) pomohou nastoupit šťastnější éru, Zlatý věk na planetě Zemi.

Jediným odrazem správnosti našeho počínání, jsme-li těmito novými rodiči, bude to, co budeme prožívat my i naše děti.

Energie strachu plodí prožívání situací, které nás ovládají a berou nám svobodnou vůli. Přesto i přes ně se posunujeme ve

svém duchovním vývoji. Nebo raději vědomě volíme energii lásky a pak pouze pozorujeme,

jak se projektuje v našich životech.Vše se nám daří, prožíváme radost z dětí a ony jsou šťastné.


Přeji z celého srdce všem narozeným i ještě nenarozeným dětem odvážné a láskyplné rodiče,

kteří tím, že budou ŽÍT SAMI SEBE, nechají ŽÍT SAMI SEBE i své děti!

Vaše iva, intuitivní terapeut