Listopad 2013

V PYRAMIDĚ

3. listopadu 2013 v 19:10 | Iva |  Skupinové cesty


PŘEDNÁŠKA V PYRAMIDĚ POSTOUPKY


Ve spolupráci s průvodcem pyramidy Vladimírem Böhmem jsme vyzkoušeli zajímavý experiment. Povídání o pyramidálních energiích, tak jak jsem je vnímala při mém pobytu v Peru, ve spojení s energiemi přímo v pyramidě. Mluvila jsem o podobnosti působení pyramidální energie v lidském těle a energetickém poli, které tím vzniká ( aura, mozek, srdce, ušní bubínek a rovnovážný systém, krvetvorba) a také o tom jaká pole vytváří planeta Země a její krystalická mřížka.Na spojích této mřížky se nachází silná energetická místa ( asi třicet stupňů jižně i severně od rovníku ). Spadají tam i oblasti Peru. Jeho energie je dána jednak tím, že se nachází v pásmu s nízkou hodnotou magnetického pole, má vysokou nadmořskou výšku a celé území je tvořeno horninami, které energie skvěle vedou. Nativní způsob života se zachoval ve velké míře a víra ve spojení s přírodou a vesmírem na mne neuvěřitelně zapůsobila. To něco zvláštního, co vyzařovalo z tváří těch obyčejných lidí, bych nazvala spokojeností a smírem. Oni jsou šťastní ve svém neštěstí a my naopak nešťastní ve svém štěstí...Jednoduchost života, spojení s přírodou a pokora, to jsou tady v Evropě často opomíjené hodnoty.
Všechna ta důmyslnost s jakou budovali Inkové svá sídla, neuvěřitelná spojitost s vesmírem, geomantie jejich měst a poselství starých civilizací vedlo k životu ve vysokých hladinách vědomí a skvělému fungování systému celé říše. Ta se rychle rozrostla od území dnešního Equadoru až po Chile, obývalo ji přes milion obyvatel a spravovalo pouhých tisíc správců. Zprávy byly šířeny neuvěřitelnou rychlostí, poslové-běžci (chaski) uběhli vzdálenost 2400 km za pouhých sedm dní. Pozorovali kosmické události s přesností, která se přenosem paprsků a kamenů zobrazovala v jejich chrámech. Tak jejich obřady získávaly na síle a vědomí zúčastněných rostlo. Jejich města zbudované jako kopie souhvězdí Mléčné dráhy (Cusco, Ollantaytambo, Machu Picchu) tvořila soběstačná fungující sídla, kdysi velmi bohatá. Jejich paláce (Korikanča) byly obloženy mnoha kilogramovými pláty zlata a stříbra, ne pro obdiv, ale právě pro vysokou vodivost energií. Při výběru polohy města volili vždy místo mezi dvěma vrcholy hor a tam stavěli pyramidální citadely, chrámy pro nejvyšší kněží budovali v centru energie tzv. apsidě. Například Chrám Tří oken na Machu Picchu při zimním slunovratu osvítil paprsek kámen, jehož stín pak vytvářel deset dní druhou polovinu posvátného znaku čakany. Také posvátný kámen Intiwatana tvořil o slunovratu stín v podobě "trianglu božího oka" a jižní kříž svítil přímo na kámen na místo, zbudované Inky. Jak je možné, že Španělé nikdy toto místo neobjevili a kam se jednoho dne všichni ztratili? Vždyť zde žilo přes tisíc obyvatel a našlo se pouhých 170 koster, převážně žen a město bylo vypáleno. Jaká záhada se za tím skrývá...


Témata přednášek 2013

3. listopadu 2013 v 12:06 | Iva |  Přednášky

PŘEDNÁŠKY V EPUPA CAFÉ ZLÍNTématem, kterému se nyní ve svých přednáškách věnuji, je způsob jak pomoci lidem najít cestu ke zlepšení kvality jejich života, především zdraví.

Jak vystoupit ze systému, který nás považuje "za bezbrannou oběť bezdůvodného útoku". Mít odpovědnost za svůj zdravotní stav, vnímat všechny souvislosti, které hrajou ve hře "tvorba nemocí" svou roli. Co si počít s tou hromadou nasbíraných potlačených emocí, postojů a přesvědčení, které sebou nosíme do všech dalších budoucích okamžiků života a tím určujeme jeho kvalitu.
Jakým způsobem se tím kóduje kvalita práce ( tvorba, funkce, výživa, obnova a rozpad) našich buněk. Jak se s tím naučit pracovat, být sám sobě léčitelem a využít schopností, které v sobě každý z nás má, jen si na ně rozpomenout. Taková intuice se nedá naučit, stačí pouze opustit programy, které jí nedovolují se projevit. Pak nás vede správně bez usilování ke změnám, které přináší do našich životů naplnění, pocity štěstí a harmonie.
Vše co rozhoduje o výsledku naší tvorby se nachází uvnitř nás, vše co se následně tvoří ve světě vnějším je pouhou projekcí toho, co je v nás.
VŠE CO HLEDÁME, MÁME PŘÍMO PŘED OČIMA

Greg BradenTO, CO HLEDÁŠ SE NELIŠÍ OD TOHO, KÝM JSI

Dr. David Hawkins