Březen 2014

STARÉ DUŠE V ROCE 2014 VE VZTAZÍCH

13. března 2014 v 23:23 | Iva |  Články
Když duše už "ví", že má možnost svým vyzařováním tvořit, začne vše vnímat jinak. Hladina vědomí snadno vykalibruje na vyšší úroveň, když nás žádné cizí a hrubější energie neruší, prožíváme klid a blaho. Může se však stát, že se setká naše otevřená duše v realitě s někým na úrovni nížších energií, zůstává s ním a nízké vibrace ji doslova vysajou.To nás vede k tomu, že se takovým situacím raději vyhneme, pokud je to možné. Ale jak se zachovat, když jde o blízké vztahy, které nelze tak snadno opouštět. Rozhodujícím krokem je stát se tou "nejlepší verzí sama sebe".

Ten člověk, který nás odmítá, tak nečiní kvůli tomu, kdo jsme, nýbrž kvůli tomu,
kým musí být on sám, má-li být s námi.
Musí být na naší energetické úrovni a frekvenci, má-li se vytvořit smysluplný
a hodnotný vztah a to pro něj může být příliš.
To nejlepší je být sami sebou ve všech ohledech.
Být tou nejlepší verzí sebe sama a vyzařovat to nejjasnější světlo.
Pokud jsme uvnitř sebe takto v souladu, řadíme se k těm či sbližujeme s těmi,
kteří se mohou spojit s námi.
Nemusíme se takovýmto lidem prodávat, oni již vědí, kdo jsme.
Nemusíme je přesvědčovat o své ceně a hodnotě, oni to vidí na vlastní oči.
Zrcadlíme to nejlepší v nich a platí totéž naopak.
A oni neočekávají ani nechtějí, abychom slibovali něco přemrštěného nebo abychom
začínali z bodu, kde nejsme dost dobří, protože oni vědí, že jsme stejně jako oni dokonalí,
celiství a úplní v každém směru.

Co vedlo k rozdělenosti a nevyváženosti v našich duších? Každý člověk má svoji ženskou a mužskou polovinu.
Ženská část v nás představuje otevřenost, komunikaci, intuitivní vnímání a přirozenou touhu po tvoření, lásce a léčení. Duši, která s námi mluví skrze tělo. Vrozená moudrost těla nikdy nemlčí, mluví řečí těla, říká jak se cítíme. Neslyšíme-li její slova, tak umí promluvit skrze nemoci. Pokud se dokáže spojit tato moudrost těla s naším vědomím a vytvoří soulad, pak probouzí k životu naše vyšší já a stará duše se rozzáří v plném světle. Najednou je celistvá a plně prožívá sama sebe a přitom se cítí být se vším propojená.To dokáže naše ženská část. Aby se nestala zranitelnou, kterou byla po celá x-letí, ohrožená mužskou agresí, je třeba vyléčit vnitřního muže. Tento hrubý muž toužící po moci dosud bojoval se vším na základech nevědomosti, nejistoty, manipulace a strachů. V této energii se mnohé z nás starých duší ještě občas zrcadlí nebo totéž projektují do svých partnerů. Vyléčit tohoto ustrašeného agresora a trasformovat ho do podoby pokojného bojovníka staré duši velmi uleví. Vnitřní žena nyní plně důveřuje a cítí, že je o ni dokonale postaráno. Strážce - nově zrozený vnitřní muž nese jemnější energie a větší vnitřní sílu, umí být ostražitý, plně probuzený a přítomný. V přítomnosti neexistuje strach a tak jeho rozhodnutí budou vždy správná. Chrání vnitřní ženu před nebezpečím a tvoří pevnou hranici, rozhoduje a nevpustí energie neprospívající cestě vyššího záměru, např. negativně tvořících lidí a nízké energie kolektivního nebo planetárního vědomí. Takto zcelená a vyléčená stará duše dostává odvahu a vnitřní sílu vynést svoje schopnosti na světlo světa.
Kdysi dávno staré duše zneužily svoji osobní moc a svět zanikl (12 tisíc let-Atlantida). Od té doby nenašly dost odvahy toto napravit. Jde tedy o mistrné ovládnutí nás samých, ne životů těch druhých. Strach pak dlouho rostl (5 tisíc let).
Až doposud se ženská část v nás bála projevit, nechtěla prožívat násilí. Pamatuje mnoho životů. Mysl si libovala v růstu, ego nás skrze ni vedlo a manipulace skrze strach mnohým hrála do karet.Temnota a strach z minulosti zničily kouzlo bdělé přítomnosti.
Až dnes staré duše cítí dobrý vítr do plachet ( vesmírné energie okolo 2012 a Zlatý věk ) a tak uspořádané ve svém nitru jedna za druhou začínají šířit světlo.
A jak řekl J. A. Komenský : Tam kde je světlo, tma sama mizí bez boje....
sepsala iva 13-03 2014

TVORBA ZDRAVÍ A NEMOCI

13. března 2014 v 21:02 | Iva |  Přednášky
Pro velký zájem proběhne znovu v dubnu 2014 tato přednáška
Dále v dubnu pokračujeme v pravidelných setkáních v Klubovně ZŠ ŽELECHOVICE,
více info k tomuto tématu zde. Koncem května naváže téma "ŽIVOT V SRDCI".


BRNO 2013

8. března 2014 v 21:19 | Iva |  Přednášky
V listopadu loňského roku proběhl první ročník esoterického festivalu v Brně. Tématem mých přednášek bylo povídání o silových místech krystalické mřížky planety Země, o starověkém rovníku, o geomancii staveb, které jsem navštívila v Peru a o spirituálních prožitcích na této cestě. Přednáška se setkala s ohlasem a myslím, že někteří účastníci se brzy do Peru vydají.

Na druhé přednášce jsem mluvila o vzniku a tvorbě nemocí a psychosomatickém dopadu na kvalitu zdraví.
Emoční medicína se dostává do popředí zájmu, mnozí lidé se už začínají zajímat o příčinu proč onemocněli.
Dopady negativních emocí ( studu, viny, strachu, hněvu nebo smutku) jsou vždy ničivé. Nemocní lidé si to ale neuvědomují. Zpochybňují to a nevěří. Nikdo je příliš nepřesvědčuje. Je tu farmaceutická loby a ta slibuje jednodušší cestu. Navíc je u nás dobrým zvykem předat veškerou zodpovědnost za léčbu lékaři, vždyť pacient je jen "bezbranná oběť bezdůvodného útoku".
Začít se chovat k sobě eticky je pro mnohé z nich nepředstavitelné. Někdy raději zemřou, než by se změnili...


UNÉST SVOJI REALITU

2. března 2014 v 18:30 | Iva |  ČlánkyKdyž zvažuji témata svých nových přednášek, říkají mi organizátoři, lidé chtějí změny, chtějí jít dál... nevědí však jak...
Změň život... to zní jednoduše, ale co s tím vším, co už kolem mě je?
Jedno je jisté, neplatí nic ze světa reklam, vyměnit realitu "starou za novou", to by si přál kdekdo...
Životy si tvoříme sami a dovolujeme všemu, co v nich máme, aby setrvalo, dokud to nepřijmeme jako naše dílo
(především to zlé, nepříjemné, nemocné, nefungující a neprospívající). V tu chvíli se z boje proti tomu stává součást
naší reality, kterou teď můžu vědomě snadněji změnit v opak (dobré, příjemné, zdravé, funkční a sobě prospívající).
Mnohé vzniklo kdysi z naší nevědomosti, nezkušenosti, posunutých hranic našeho sebevědomí, nelásky k sobě a strachu,
jak to zhodnotí a odsoudí druzí. Pak se to už nabaluje jako sněhová koule, ta nás zatláčí a dusí. My si říkáme, co ještě přijde?
Impulsem něco změnit ale pro mnohé bývá až nějaká tragedie. Mnoho klientů žádá o terapii poté, co řeší třeba problém rakoviny v rodině, u blízkého přítele nebo sami u sebe. Především je trápí strach, že onemocní taky nebo že na nemoc zemřou. Povídáme si o příčině vzniku nádoru, většina z nich je důsledkem energetické nerovnováhy druhé čakry, neodpuštění a nevyváženého vztahu lásky k sobě a ostatním. Tito lidé by se pro druhé rozdali, jsou doslova závislí na lásce druhých, sami uvnitř jsou zahořklí a ublížení, v těle zuří vnitřní boj, ten ale není viditelný, jejich maska "dobrého člověka" to nedovolí. Pravdou se však stáváme, i když nechceme. Buňky se díky nevraživé energii začnou nekontrolovatelně množit, kvasit a požírat navzájem. Vznikat to může celá léta...
Mnohé to překvapí, měl ten dotyčný být raději sobec a druhým nesloužit? A tady je právě nepochopení významu služby druhému. Závislost na lásce druhých není službou druhým, ta vychází z bezpodmínečnosti.
1. Etika k sobě samému a význam hodnot života jako je vděčnost, pokora, soucit, pochopení a odpuštění je prvním zásadním krokem ke změně reality a kvality života člověka bez ohledu na věk, pohlaví nebo stav zdraví.
Všechno jsou to atributy, které lze vyjádřit mnohem úspěšněji srdcem, hlavu na to není třeba. Znamená to, nejprve správně pochopit jejich význam, pak těmito kvalitami "být" a teprve pak se pustit do světa druhých, vyjadřovat je a tak jim sloužit úplně jinak než dřív...
2. Druhým zásadním bodem změny reality života je vytvoření místa, prostoru a času, kdy si dovolím "pozornost sama k sobě". Ztišení, zklidnění od tempa života, trochu prostoru si uspořádat "jak to mám", usebrání, meditace, odpoutání...
Toto je pro mnohé klienty oříšek.Tady se vyplatí vytrvalost a důslednost. Zkrátka důležitější je pocit "jak se cítím" než jak mě vidí druzí.
Mnozí oponují: Nejsem pánem svého času (tak se to projeví často vysokým tlakem, močovými potížemi a nespavostí...)
To si nemůžu dovolit (časté infekty HCD nebo alergie, kožní reakce...)
Život je tvrdý a tak já musím být stejný (anemie a artritidy a revmat. potíže...)
Raději to zkousnu ( zubní záněty a bolesti za krkem...)
Vše pro druhé, ať je vidět, že je mám rád, proto se starám ( potíže se slinivkou, cukrovka nebo krevní nemoci, borelióza, chlamydie...)
Nechci to řešit, spolknu to, nerad se hádám ( trávicí potíže, gastritida, vředy dvanácterník, průjmy, colitida)
To mu nikdy nezapomenu, tolik mi ublížíl (tlusté střevo, chronická zácpa, polypy...)
Jsem už takový, takoví jsme všichni v našem rodě, změny nejsou nic pro mě ( klouby hlavně kyčle a kolena, křečové žíly a hemeroidy, záněty šlach, karpální tunel, celkové omezení pohybu těla značí nepohyblivost ducha).
Nerozumíme svým nemocem, neučíme se z jejich příčin. Už Ježíš říkal, že nevědomost plodí strach, ten kontrolu a následně boj. A tak raději bojujeme proti nemocem, preventivně stále dokola kontrolujeme jejich příznaky než bychom je pochopili a netvoříli nemocem podmínky a tudíž je odložili! Mluvíme o nich jako o přízracích a důsledcích doby a ne jako o dílech své nevědomé tvorby! Dokonce se proti nim lze dnes pojistit, dočtete se, že v budoucnu bude mít každá osmá žena rakovinu prsu... Copak pojištění nás před tím ochrání? Iluzorní představa a taky další uměle vytvořený "strachový program" do naší mysli, systém ví jak na nás...
Pokud se necháme unášet mainstreamovými informacemi, nepřetržitým proudem našich činností a nevytvoříme si určitý nevelký prostor pro sebe a rekapitulaci "jak to mám, jak se cítím, vyjadřuji vše a naplno? ", pak se nám realita života nezmění a nečekejme změnu ani zvenčí. Zodpovědní jsme každý sám za sebe a volba je také na nás!
Toto přibrždění mi umožní zjistit "kdo jsem". Tam někde uvnitř často bývá někdo "dost odlišný" od toho koho venku hrajeme. Dovolme mu vyjít ven bez masky a vše co nám energeticky neodpovídá, samo začne odcházet. Někdy pravdivost a skutečně vyjádřené "Já" přinese oběti, jsou to však torza toho života, který jsme se rozhodli dál nežít.Ztratíme třeba pozici v práci nebo rodině, partnera, přátele, majetek anebo nemoc, která nás léta trápila... Vznikne však "čistý" prostor pro vstup nového, plně odpovídajícího nám, takovým jací skutečně jsme.
Tady jsme splnili úkol roku 2013. Tento rok je zaměřen na tvorbu nového žití v realitě (čtverka na konci).
Už víme k čemu máme používat naše srdce. Tam jsme se probudili k bdělému pozorování toho, jak se nám daří měnit
staré za nové, do jaké míry jsme schopni kombinovat už zmíněné atributy vděčnosti, pokory, soucitu, pochopení a odpuštění a udatně je dávat najevo okolí. To umožní vysílat srdci energii násobně silnější než naše mysl. Nebudeme mít
potřebu "být v čase" (minulosti nebo budoucnosti) budeme pouze "teď". Přítomnost má úžasnou kvalitu, není zde strach, když se nebudete bát, nebudete bojovat, reagovat, hodnotit ani soudit. Jen "Budete Teď" a to Vám přinese něco nového: "vnitřní klid", ztišení jiné kvality než znáte. Já toto poznání u sebe hodnotím jako to nejvíce "vyživující" pro novou kvalitu života. Příště něco více k prožívání reality energetickým srdcem a významu jednotlivých jeho atributů.
sepsala iva 10-03 2014

VŠICHNI MÁME SVOBODU VYTVOŘIT SI SVOU VLASTNÍ BUDOUCNOST.
Sri Chinmoy

ZAČAL ROK JEDNODUCHOSTI

2. března 2014 v 17:01 | Iva |  PřednáškyJEDNODUCHOST JE POKROČILÁ LEKCE - Sri Chinmoy -

Milí příznivci, jsme na začátku roku 2014 " ROKU JEDNODUCHOSTI ". Každý z nás jistě zaznamenal, že rok 2013 přinesl hodně horkých chvilek, byl zkrátka velmi náročný. Všichni jsme pracovali s karmou a zjišťovali "kdo jsme". Ti z nás, kdo už to víme, máme letos dále zjednodušovat své životy tím, že budeme odkládat vše, co nás plně nevyjadřuje. Tím nám vznikne prostor pro naše pravé potřeby a my budeme šťastnější a přitom k tomu nebudeme potřebovat tolik iluzi hmotného světa. Vstupenky na život v jednotě už jsou volně v prodeji...

Já jsem začala rok cestou do "Svaté země". Izrael byl pro mě energetickým překvapením. Křižovatka kontinentů nese tolik různých kombinací ortodoxní víry, náboženství, národů a bojů o území mezi Izraelci a Palestinou. Je pravlastí mnoha proroků, biblických událostí, výkladů Boha, zemí narození, působení i smrti Ježíše Krista. Zemí ležící pod úrovní hladiny světových moří s nejslanějším Mrtvým mořem.
Jak na mě působili lidé, co vyzařovali, jaké pocity jsem tam prožívala jako člověk, co jsem tam pochopila jako energoterapeut, jestli jsem tam pocítila přítomnost Boha...
Přijďte si poslechnout povídání o Izraeli doplněné fotoprezentací. Je možnost si vybrat ze dvou termínů, těším se! iva