Srpen 2015

KURZ HARMONIE " DECH ŽIVOTA"

25. srpna 2015 v 11:24 | Iva |  Kurzy
Pro ty z Vás, kteří jste se rozhodli vědomě na sobě pracovat a harmonizovat se v souladu s energiemi,
které tady na Zemi nyní jsou, jsem připravila tento podzimní sebeuzdravovací kurz.
Povedu Vás jako průvodce, aby se Vám otevřely informace o Vás a dostali jste odpověď na základní otázku:
"Kdo jsem a kam směřuji". Mnohé překvapí, že doposud žili jen svoji část a tak je na čase otevřít se celistvosti. Sejdeme se celkem třikrát, vždy po měsíci samostatné práce na sobě, a to o víkendu - páteční odpoledne a sobotu celý den.
Součástí kurzu je možnost využití tandemové terapie "Dech života" a také videoprojekce k vyladění živlů i čakrových center. Kurz nezmění to, čím máte ještě projít, může ale zásadně ovlivnit nadhled a jednoduchost s jakou svým životem půjdete dále. S tímto ohlasem se setkávám u absolventů mých kurzů nejčastěji a je také důvodem, proč tyto skupinové semináře nadále pořádám. Přeji všem LEHKOST VAŠEHO BYTÍ.
TERMÍNY KURZU :
pátky 16-22 hod a sobota 9-16 hod 13. a 14. LISTOPADU 2015
11. a 12. PROSINCE 2015
8. a 9. LEDNA 2016
Kurz bude probíhat v příjemném prostředí RD, kde pořádáme i jiné kurzy, semináře a tandemové terapie.
Možnost přenocování, nápoje a ovoce zajištěno, psací potřeby s sebou.


ADRESA: Reponace páteře IVO BABÍK
HVOZDENSKÁ 86
763 11 LUŽKOVICE
CENA KURZU:
Platba za víkend jednotlivě : 2200 Kč
Platba jednorázově za všechny 3 víkendy : 6000 Kč
REZERVACE:
Maximální počet 8 osob
TEL. 728 087 118 nebo 608 842 413

PŘEDNÁŠKY PODZIM 2015

16. srpna 2015 v 12:33 | Iva |  Přednášky

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS PRO CENTRUM "PŘIROZENOU CESTOU KE ZDRAVÍ"

Máme po prázdninách a opět se můžeme začít scházet a společně sdílet čas. Je na Vás, které z nabízených témat si vyberete. Snažím se připravovat taková témata, aby byla aktuální době a tomu, co se nyní děje a následně bude dít.
Přednášky budou probíhat opět vždy ve středu v 18 hodin v prostorách centra "Přirozenou cestou ke zdraví" ve Zlíně, Třída T. Bati 87, 4. patro.
Cena za přednášku je 200 Kč. Tady je nabídka témat září až prosinec 2015

ZÁŘÍ 2015

STŘEDA 16. ZÁŘÍ 2015 V 18 HOD

"VE ZNAMENÍ ENERGIE JANGU, JAK VNÍMAT A LÉPE ZVLÁDAT ZMĚNY, KTERÉ SE NYNÍ DĚJÍ"

Obrovský nárůst energie Slunce a fotonových částic, které už ani není možno zařadit do tabulek, způsobují změny, které naše těla přestávají zvládat. Co vytváří převaha jangové energie v tělě za změny, jak s ní pracovat a vylaďovat do rovnováhy bude obsahem této přednášky. I když vše přichází v pravý čas, jinová energie v nás je stále neprobuzená a nedokážeme se dostatečně uzemnit. Jak si můžeme vědomě pomoci, aby se nastartovala a my jsme se cítili v rovnováze...STŘEDA 30. ZÁŘÍ 2015 V 18 HOD

"SRBSKO - LETNÍ SLUNOVRAT 2015 V NEBESKÉM MĚSTĚ A PYRAMIDĚ RTANJ"

Zážitková přednáška s fotoprezentací o mé letošní cestě do Srbska. Oblast povodí Dunaje se stává dnes velmi důležitou hlavně pro nás jako Slovany, je totiž naší pravlastí. I krajina velmi připomíná Valašsko. Je důležité si to uvědomit, vždyť ve školách jsme mnoho informací o své skutečné historri nedostali. Moje povídání bude zaměřeno také na schopnost Slovanů využívat energii krajiny, to je pyramidálních kopců a doplňujících staveb, v tomto případě mohyl, k vytvoření sídel, které obývali a které se staly později za římské nadvlády Nebeským městem, kam jezdili dožít svůj život vysloužilí císaři. Pyramida Rtanj je hora s gravitační odchylkou, vysoká asi jako Praděd, několikahodinový náročný výstup na ni nikomu nedá tato dáma zadarmo...
ŘÍJEN 2015

STŘEDA 14. ŘÍJNA 2015

"KE SKUTEČNÉMU SOUCITU POUZE SKRZE SEBEÚCTU A SEBELÁSKU"

Přednáška navazující na jarní cyklus o jednotlivých energetických centrech. Po první čakře věnované kořenům a druhé věnované naší osobní síle, kterou vysíláme ve vztazích, se dostáváme k centru solaru plexus, třetí čakře, která je nárazníkem mezi námi a vnějším světem. Soucit, ten skutečný, na rozdíl od toho, za který mnohdy považujeme lítost a sousmutnění, je nutné nejprve vypěstovat skrze lásku k sobě. Druhému můžeme pomoci jedině tehdy, uchráníme-li energeticky sebe před hladinou, ve které se nachází trpící člověk... a soucítit s ním správně.

STŘEDA 21. ŘÍJNA 2015

"SILOVÁ MÍSTA ČESKÉ REPUBLIKY - PÁLAVA, MIKULOV, ZNOJMO A JEJICH PYRAMIDÁLNÍ KOPCE"

Jižni Morava je doslova poseta silovými body a kopci, vápencovými útvary, které vyzařují energii velmi příznivě působící na člověka, především na oblast srdce. V místech jsou zbudovány stavby většinou sakrálního charakteru a navzájem spolu komunikují. Pojďme se toulat pomocí fotoprezentace těmito místy a vyslechnout si osobní prožitky z cest, kde kdysi bylo Panonské moře...

LISTOPAD 2015

STŘEDA 4.LISTOPADU 2015

"ODVAHA MILOVAT SRDCEM ZNAMENÁ SKUTEČNĚ ŽÍT"

Pokračujeme v cyklu o energetických centrech lidského těla, tentokrát věnované čtvrté čakře, našemu srdci. To nese v sobě spoustu starých zranění v podobě hněvu, nenávisti a zášti. Většina lidí má proto své srdce uzavřeno před světem ze strachu z dalšího zraňování, chybí jim statečnost. Jak vyléčit toto centrum, otevřít srdce a milovat, o tom všem tato přednáška...


STŘEDA 18. LISTOPADU 2015

"SILOVÁ MÍSTA ČR - KARLŠTEJN, OKOLÍ BEROUNKY A BRDY,

VODOPÁDY REŠOV, HRAD SOVINEC A JESENICKÉ SOPKY"

Zážitková přednáška s fotoprezentací z letošních cest po silových místech Čech a Moravy. Velmi nápaditá poloha Karlštejna, splňující pravidla posvátné geometrie a záměr císaře Karla IV. vybudovat z něj mysterijní centrum, proslavila toto sídlo krále po celém světě. K dalším silovým lokalitám patří Brdy, o kterých se mluví jako o centru vyzařování energií české kotliny. Zavítáme i k nám na sever Moravy, kde tufové naleziště, sopky Malý a Velký Roudný a hrad Sovinec, uložený taky velmi strategicky mezi pyramidálními kopci, dokazují velmi silně vyzařující energetický původ severu Moravy navazující na Beskydský masiv...

PROSINEC 2015

STŘEDA 2. PROSINCE 2015

"ROZHODOVAT SE SPRÁVNĚ ANEB JAK SILNÁ JE NAŠE VŮLE"

Páté setkání na téma energetická centra lidského těla. Věnovat se budeme komunikaci a krční čakře. Komunikace mezi dvěma lidmi je závislá na mnoha faktorech, které patří oběma principům v nás. Mužské polaritě třeba to, jestli dokážeme říci "NE", pokud přání toho druhého již přesáhlo naše hranice. Rovněž když něco slibujeme druhému člověku, jsme-li schopni slovo dodržet a "učinit" tak, jak jsme slíbili. Ženskému principu náleží zase umět přijímat, co nám druhý říká bez jakéhokliv soudu a kritiky a otevřeně vyjádřit pouze svůj pocit. Také záleží na stavu naší mysli, je-li už osvobozena a rozumí tomu, co je používat neosobní mysl...STŘEDA 16.12.2015

" INTUITIVNÍ VNÍMÁNÍ " ANEB CO ZNAMENÁ OTEVŘENÍ TŘETÍHO OKA"

Co je vlastně intuice, mnozí si pod tímto představují přesné určení toho, co mají udělat... je to však pouze správný směr naší další cesty za splněním úkolu, který jsme sem přišli splnit. Lidé jsou překvapeni, že to není lehká cesta, měli dojem, když poslechnou intuici, že cesta bude snadná a vše půjde samo. Věnováno šesté čakře a rovnováze v ní.

Další přednáškový cyklus proběhne v březnu 2016.


SILOVÁ MÍSTA VE SVĚTĚ

16. srpna 2015 v 8:26 | Iva |  Mé cesty po silových místech
Planeta Země je živá bytost a má na svém povrchu mnoho bodů, které jsou sestaveny do planetární mřížky a my je můžeme vyhledat naprosto přesně podle GPS. Tyto body jsou propojeny do drah, meridiánů podobně jako v lidském těle. Na těchto místech, kde vyzařuje silně zemská energie, lidé po generace budovali stavby, většinou sakrálního charakteru. A tak můžeme rozpoznat v těchto místech základy například kyklopského zdiva z původních chrámů, na kterých byly zbudovány mladší stavby, využívající tyto staré zářiče.
Poslední doba ledová (50 000 let) dovolovala život pouze asi do 30°od rovníku a tak významná energetická místa máme většinou v této zóně.
Gíza, Machu Picchu, Nazca, Velikonoční ostrovy, Petra, Mohendžodáro, Kailás, Angkorwat tvoří tzv. posvátný rovník. Na těchto místech najdete podobné technologie, materiály, písmo, ale i nevysvětlitelné jevy, mnohatunové bloky, naprosto přesné řezy, spoje mezi které nedáte ani nůž, niklové skoby použité při budování Sluneční brány města Tiwanacu v Bolívii před více než sedmi tisíci lety nebo podivné sochy připomínající bytosti z vesmíru...
Některá silová místa se mi podařilo navštívit a tak uvádím pár fotografií a zážitků na svém blogu.


PERU: ROK 2012

Můj velký dětský sen o jezeře Titicaca, na který jsem dávno zapomněla, jsem si splnila koncem roku 2012. Ten Mayové považovali za konec světa, málokdo tomu tehdy rozuměl, ale svět, jaký jsme ho znali a čas, jak jsme ho vnímali, skutečně už není. Z hlediska energií bylo Peru úžasným počátkem mého nového vnímání a cestování po silových místech. Na jednom malém ostrůvku na jezeře Titicaca se mi přihodila zvláštní věc, při starém rituálu, kdy se obcházelo sídlo starých Aymarů třikrát dokola proti směru času, jsem se dostala mimo realitu, fyzicky jakoby se vše otevřelo do nekonečnosti a já se dostala ke zdroji, ten pocit je nepopsatelný, napojení, pláč, vděčnost a milost... Od té chvíle bylo vše jinak jak před tím. V Cuscu, Inkové jej nazývají Pupek světa, nás provázel průvodce, jmenoval se Jaime, původem Inka, navenek velmi skromný vzdělaný muž. Pracoval jako právník a několikrát do roka provázel posvátnými místy turisty, myslím že právě kvůli předávání tradičních duchovních informací. Při Inkatrailu, posvátné pouti, dlouhé téměř padesát kilometrů, jsme putovali džunglí a opozdili se za ostatními. Zvláštní chvíle, nemluvili jsme, jen se na sebe dívali a mluvili očima, pak mi otevřel dlaně a řekl "open". Dnes vím, že mluvil o dlaňových čakrách a putovali jsme dál. Na Machu Picchu u obětní skály jsme si slíbili, že o sobě vzájemně napíšeme ve svých knihách. Tak Jamie, jestli jsi už o mě napsal, děkuji a já prozatím takto...IZRAEL A PALESTINA: ROK 2014


Informace o knize Kateřiny Emerichové a jejich studium mě dovedly k rozhodnutí navštívit místa, kde podle písem kdysi vznikla civilizace. Knihy o svatých ženách a průvodkyních Ježíše na jeho poutích po Palestině a Izraeli vypraví o mnoha místech a já je toužila nacítit osobně. Tato cesta mi dala mnoho indicií o skutečném kristovství a pomohla si udělat osobní názor na víru.
Užila jsem nádherné chvíle při meditaci v poušti nedaleko Jericha, magickém nočním Jeruzalémě a Betlémě. V místech, kde celý svět je výš, u Mrtvého moře a okolí Kumránu, proslaveným nálezem písem na měděných deskách o skutečném životě Ježíše a Essejců, cítíte zvláštní vibrace hitorie toho místa. Na Massadě nebo Herodionu si uvědomíte sílu místa a obsah, co vyzařují, jaké formy staveb s pyramidálními a energii potencujícími prvky se zde budovali. Také kolik strachu je uloženo v lidech, co tu žijí, jak zablokování první čakry (věrnost kmeni) a druhé čakry (neodpuštění) řadí Izrael na první místo výskytu rakoviny. Odborníci však tvrdí, že příčinou je to, že Izrael nemá prakticky žádnou pitnou vodu... Návštěva domácích kibuců s úžasnými produkty z čerstvého a sušeného ovoce omámila moje chuťové buňky. Jsem milovnicí kráterů a tak Galilejské jezero bylo mou srdeční záležitostí, stejně jako jezero Titicaca. Plavba po jezeře, staré židovské zpěvy a voda občas dovolily probliky do minulosti. Vše se míchalo a bylo opojné, až se z toho tajil dech. Zároveň na pobřeží pozorujete pyramidální kopce pod Golandami, které energeticky přitahují vše správně, dějí se tam očistné procesy. Stopa z návštěvy této země zůstane navždy uložena v mém srdci. Děkuji za to.KDO JSEM V ROCE 2015

12. srpna 2015 v 20:01 | Iva |  Kdo jsem?

Jsem etikoterapeutka a energoterapeutka, také koučka osobního rozvoje. Třicet let praxe v medicíně, studium psychosomatiky i jiných alternativních metod a především mé vlastní zkušenosti ze spirituálního přístupu k žití mi umožnily stát se průvodcem na Vaší cestě životem.
Terapeuticky Vás povedu, jak dlouho si budete přát.
-odhalíme společně bloky, které nedovolí žít plnohodnotný život
-naučíte se sami pracovat s Vaším vlastním potenciálem energie
-následně dojde k postupné harmonizaci všech aspektů života
-vyjdete z nemocí do zdraví
-vytvoříte si zdravý vztah k sobě a okolí
-budete mít dostatek hojnosti v životě
Vše pochází z jediné podstaty, že vše je jedno, to jest jednoty všeho. Ať je důsledek kdekoliv v životě, je třeba tomu rozumět, najít příčiny a postupně všechny přijmout, pochopit je a "nechat být". Zkrátka to nepovažovat za nepodařenou minulost, ale pouhou zkušenost, nesprávné rozhodnutí, nedostatek bdělosti, kdy někdo nebo něco zneužilo této naší slabosti a my uvěřili, že nemůžeme být silnější!
Emoční důsledky všech pocitů nesou energii, která na tvorbu naší reality působí destruktivně, ať se jedná o strach, smutek nebo hněv. Lidé nevěří, že lze projít čímkoliv a nedát emoci pozornost, kterou situace sice vyžaduje, jelikož se emoce jeví jako naše součást.
Učím klienty projít situací neutrálně, chápat svou hodnotu i hranice a ušetřenou energii investovat do tvorby života v jejich prospěch. Jeví se to jako egoistické, ale je to pouze fáze uzdravení nás samých, našeho třetího energetického centra solaru plexus. Je to výzva pro ty z Vás, co jste se rozhodli jít jinou cestou než doposud.
Osud a náplň toho, co máme v životě prožít je dán do naší DNA už v době před narozením. Jediné, co je v naší moci, je projít tím vším s co nejnižším prahem rozporu, nesouhlasu nebo odmítnutí. Emoční neutralita nám pak dovolí využít plně naší intuici a kreativitu k tvorbě všeho v nás a následně kolem nás.Tato naše vnitřní síla se vyjadřuje vyzařováním, které okolní svět vnímá s respektem, uctívá naše hranice a přitom nám důvěřuje a rozumí našemu soucitu. Naše emoční inteligence má zdravou úroveň a uzdravuje se také náš život, který máme nyní plně ve svých rukou, co se týče našich rozhodnutí jsme za něj plně zodpovědní, ale zároveň získáváme sílu vnitřní svobody, která je povznášející. Tvoříme si svět nebo jej formujeme podle naší vnitřní síly a pomocí lásky k sobě a všemu kolem.
"JE TO JAKO DOPADAJÍCÍ KAMÍNEK NA HLADINU, KTERÝ VYTVÁŘÍ DALŠÍ A DALŠÍ KRUHY NA HLADINĚ!"

Svou terapeutickou praxi jsem rozšířila v loňském roce o komplexnější péči o klienta.
S partnerem chiropraktikem a homeopatem IVO BABÍKEM společně poskytujeme
TANDEMOVOU TERAPII "DECH ŽIVOTA", která je specifickým terapeutickým přístupem ke všem rovinám fyzické, emoční i energetické. Dochází zde k vyladění energetických meridiánů ve fyzickém těle, emočnímu odbloku buněčné paměti a energetickému zprůchodnění těla, které je nyní v harmonii energií ženské jinové a mužské jangové. Klient takmůže okusit možná poprvé pocit totální celistvosti.
Tandemová technika se stala velmi oblíbenou díky své kompletnosti. Objednávky viz kontakt.

Další mojí velkou vášní je cestování po silových místech ve světě i v Čechách.
Expedice a badatelská činnost o jejich významu pro současný život a seznamování lidí s tímto tématem se stala součástí mých přednáškových cyklů, článků, vystoupení v masmédiích a obsahem mé připravované knihy o cestách nejen životem, ale i časoprostorem. Více viz energetická místa a přednášky.

Několikrát do roka pořádám skupinové semináře pro ty z Vás, které zaujaly témata mých přednášek a chcete se v praxi více zdokonalit, prohloubit Vaše sebepoznání a také si vzájemně pod mým vedením odzrcadlit své stínné stránky, což je ten nejlepší začátek k nastoupení sebeuzdravovacího procesu. Více viz semináře.

Také jsem průvodcem po silových místech na Moravě i v Čechách.

VODA DNES JAKO LÉK

11. srpna 2015 v 22:37 | Iva |  Články


Slunce násobně zesílilo svoji aktivitu, skutečně nám nezbude než akceptovat kosmickou precesi a změnu klimatu v rámci dalšího vesmírného cyklu. Letošní léto je opravdu horké, to jistě pociťují i ti, kteří léto milují. Jsme zpomalení, nic moc se nám nechce a venku se nedá dlouho vydržet. Nutí nás to přijmout všechno tak, jak to přichází zvenčí, ale zároveň vnímat sami sebe, což se dříve nebo za běžných podmínek málokdy dělo. Jako by to zapadalo do scénáře přeměn, ve smyslu odpojování logické levé hemisféry mozku a návyku používat intuitivní pravou hemisféru. Všichni bez vyjímky, vědomí i nevědomí. Nemá smysl se překonávat, zkoušet svoji výdrž, naše těla jakoukoliv další zátěž nejsou schopna zvládnout. A snížení teplot není v dohlednu. Spíše nás čeká ještě další velká řada změn, změna klimatu je začátek.
Stačí navštívit příjmovou interní ambulanci nemocnice a dostane se Vám odpovědi. Mladí lidé s kolapsy z horka, spousta poruch rovnovážného aparátu (Menierův syndrom), cyklisté a turisté, kteří "to chtěli dát" jako vždycky, přece to tak dělají už léta, srdíčkáři se slabostí nebo komplikace žilních zánětů, jako jsou trombózy a embolie, alergické reakce na slunce a hmyz, žlučníkové záchvaty a průjmy...
Před pár dny ráno mě takhle vzbudil telefon, táta mi volal, že se mu velmi špatně dýchá. Po pár informacích jsem pro něj vyslala na chalupu dceru, která jej zavezla do nemocnice. Pro arytmii mu nahodili znovu srdeční rytmus, rozředili krev a propustili domů. Když se mě ráno ptal, co by měl udělat než moje dcera pro něj přijede, doporučila jsem mu vypít dva litry čisté vody. To udělal, výměna tekutin směrem ven neproběhla ještě několik hodin. LIDÉ NEPIJÍ ! Jejich krev se koncentruje, je hustá, pro srdce je nesmírně těžké zvládnout menší hustější objem krve. Zvláště berou-li spoustu léků, které překyselují a také zahušťují. K tomu venkovní teploty okolo 38 stupňů, takže se navíc potíme a ztráty se ještě zvětšují. Jíme a pijeme odvodňující potraviny a to vše jsou důsledky.
VODU - VODU - VODU! Vypít bychom měli 0,5 litru na deset kilogramů váhy, doplnit také minerály a sůl. Sycené nápoje nejsou vhodné, nemají totiž schopnost vázat toxiny z těla a lidé si ztěžují na bolest a ztuhlost kloubů.
Skvělé je nechat obyčejnou vodu na světle, obohatit ji šungitem a křišťálem. Voda tak dostane jiné povrchové napětí a negativní náboj a je schopná se lépe vstřebávat a dostávat do mezibuněčných prostor buněk našeho těla.
Také je vhodné často se sprchovat a pobývat ve vodě. Nasakovat vodu celým tělem. Kůže lidského těla má plochu více jak dva metry čtvereční. Obrovská komunikační plocha oproti žaludku. Napadlo nás se zvážit před pobytem ve vířivce, voda je v ní "živá", měkká a léčivá, vířivý efekt ji dává správný náboj. Místo chemie používáme technologii Dr. Grander s prainformací o vodě, šungitovou drť a zeolit. Pobýváme ráno za svítání a večer po setmění přibližně třicet minut. Za ten čas je naše tělo schopné nasát dvakrát asi tři deci vody pomocí kůže. Hydratovaná kůže se tak nepřehřívá a nepotí, velmi doporučujeme si občas dopřát.