Leden 2016

VĚDOMÉ SNĚNÍ UVNITŘ NÁS...

30. ledna 2016 v 10:14 | Iva |  Články

Schumannova frekvence, které se říká také Dech planety se od 90. let minulého století z hodnoty 7,83 Hz postupně zvyšuje a v této době se pomalu blíží k 16 Hz. To se odráží také na úrovni naší nervové soustavy, která tyto změny frekvencí silně vnímá. My si to začínáme podle citlivosti a schopnosti sebevnímání velmi dobře uvědomovat a dostáváme se tak do stavu VĚDOMÉHO SNĚNÍ. Rozumíme však tomu co se děje?
Naše kultura nám zakazuje snít, protože snění je pro ni nebezpečné. Probuzené vědomé snění odvádí lidské bytosti od toho, čím je naše kultura zkázy, zpět do středu živoucí esence svobodného a volného bytí. Vypadá to, že právě nyní se v naší globalizované kultuře svádí neviditelný boj o naši nesmrtelnost.
Já se s tím v terapiích setkávám stále častěji, lidem se otvírají prožitky z minulých inkarnací a ruší je v zavedeném prožívání současného života. Tělo pak může na obranu spustit reakci, která člověku pomůže nevnímat toto rušení. Přicházejí ke mě se zdravotním problémem, se kterým jim klasická medicína nepomohla. Mohou to být třeba tinitus, který ruší pocit "být sám se sebou ve tmě a tichu". Také různě dlouho trvající ukrutné palčivé bolesti bez zjevného spouštěče, které připomínají stará utrpení, ale my hledáme příčinu jenom tady a teď. Nyní časté neobvyklé změny váhy nahoru nebo dolů, dále různé formy přejídání se potravinou, která sníží citlivost - těžká jídla a tím zhoršení celkového metabolismu a odvedení pozornosti na povrchní úroveň. Klient si toto není schopen vysvětlit. Za vším jsou staré strachy, třeba ze smrti nebo neodpuštěná zrada blízké osoby, které chtějí být pochopeny a propuštěny. Jinak nelze vejít do svobodného prostoru. Vždyť o tom sníme všichni a teď můžeme vědomě.
Více na přednášce 24. února 2016 v 18hod na Akademia centru UTB Zlín


PSYCHOSOMATIKA Z PRAXE 4

24. ledna 2016 v 17:42 | Iva |  Psychosomatická medicína

TÉMA: VZNIK NEMOCI

My to máme v rodině... Hraje roli genetická predispozice nebo nemoc vzniká způsobem našeho života? Proč se u někoho projeví nemoc předků a někdo nemá sebemenší náznak, že by tou či onou rodovou zátěží trpěl? Tímto článkem shrnu jaké mám poznatky a zkušenosti u klientů a pacientů z ordinací, kde jsem léta praktikovala. Už velmi staré léčebné techniky věděly a šamané toto používají dodnes, že i otevřené zranění má původ mnohem hlubší, než pouze ve fyziké rovině. Současná medicína se ne vždy dokáže dívat takto zeširoka.
Při terapeutické tandemové práci se svým partnerem toto poznání s úspěchem využíváme. Přes spouštěcí bod citlivosti či bolesti dáme impuls energetické dráze, ta nás vede přes orgány až do místa blokované buněčné paměti, kde kdysi klient porušil přirozený řád své existence natolik, že zde zůstala trvalá stopa, kterou si pak nese celý čas sebou. Po odbloku se změní vibrační energie v těle natolik, že opraví paměť buňky v daném čase a vlna energie se vrací zpět do spouštěcího bodu místa bolesti, přes orgány a danou dráhu a vše se uvolní. Je to zázračné v tom, že oba jako průvodci klienta vedeme a on se ozdravuje sám. Stane se v té chvíli vědomým a má možnost ochutnat stav zdraví a energetické plnosti. Vlastně jenom "pustí obrovské napětí", které překóduje narušené buňky v těle.
Buňka potřebuje přirozenost i řád k tomu, aby fungovala.Jestli jste měl někdo možnost vidět v krevním nátěru zdravé buňky, nemyslím počítat krevní obraz, ale vnímat je. Jsou pravidelné, navzájem ctí prostor sousední buňky a přesto se každá soustředí sama na sebe. Jsou tiše svobodné a působí čistě a lehce. Kdežto buňky nemocné jsou zdeformované, navzájem se spolu perou o prostor, přetlačujou se, jsou těžkopádné, pomalé a hlučné. Bojují. Zde je počátek a zároveň konec všeho.
Nechci brát iluze lidem, co si myslí, že přirozený řád končí zdravou stravou a pohybem, ani naopak netkví v přílišném šetření se a povalování ani v meditování. Tajemství je v uvolnění na všech úrovních zároveň. Je nutné mít informace a chápat synchronicitní propojování, aby se výsledkem stalo uvolnění i dalších rovin.
A to je jádrem problému, který se děje dnes na scéně klasických či alternativních léčebných metod. Jsou příliš oddělené a zápasí spolu, nespolupracují. Nepleťte si to s tzv. kolečkem "bolí mě záda" - praktik, ortoped, neurolog, rehabiliťák a nic se nezjistí, tak se nasadí psychofarmaka... Pak se teprve hledá alternativní metoda a to už je vyčerpanost klienta na hodně vysoké úrovni a víra v uzdravení skoro na nule.
Posledních pár let dosahuje planetární energie vysokých vibrací a to zároveň způsobuje stále rychlejší čištění buněčné paměti. Proces spouští potíže nejdříve u těch citlivějších. Čeká to všechny, není kam utéct. Mnoho lidí to neunese. Protože potlačit anebo vytěsnit to už nebude možné, vysoké vibrace na planetě to hned rychle vysypou zpět na povrch. Lidé mají těchto starých zranění plná těla, ve svalech a nervových drahách je jich nejvíce. Jednotlivé metody to samy neošetří a tak je otázkou času, aby lidé začali propojovat. Psychosomatika je první vlaštovkou, další je jiný pohled na náš mentální svět a pomalý konec pouze levohemisférického vnímání, ten stojí za emoční sférou. Energetická medicína by v budoucích časech měla vše zastřešit. iva


PSYCHOSOMATIKA Z PRAXE 3

17. ledna 2016 v 21:27 | Iva |  Psychosomatická medicína

TÉMA: NOHY

Co znamenají pro lidské tělo nohy, pocítí každý člověk, když se nepostaví na nohy, nemůže chodit, kulhá nebo cítí bolesti při každém kroku. Nohy jsou našimi komunikátory se zemí, našimi kořeny a také dopravním prostředkem, pomocí kterého se přemísťujeme z místa na místo. Jsou našim dolním pólem a vyjadřují v projeveném světě mužský princip. To, jak si v životě stojíme a taky jak moc činíme. Jak dokážeme ctít kmenovou sílu našeho rodu, národa či člověka jako takového. Představme si situaci, kdyby všechny medicínské opravy, kovové výstuhy a náhrady najednou nebyly, kolik lidí by to zastavilo v jejich žití. Zraněné nohy mají tedy ti lidé, kteří nemají v rovnováze postoj k něčemu vztahujícímu se k pohybování.
Chodidla - na ta se dívám jako první, zároveň do očí a na zuby. Prozradí o člověku většinu. Zdeformovaná chodidla, haluxové prsty, propadlá klenba říkají mnoho o tom, jak člověk neumí jít svým životem ve směru, lehce a pružně.
Kotníky spojené s ledvinami vypovídají o vodním hospodaření a postoji k emocím ve vztazích.
Lýtka odrážejí stav našich střev a emoční zranění naší sebehodnoty. Křečové žíly a jejich záněty, dnes časté u žen i mužů, prozrazují snahu mít nad vším kontrolu, ostražitost vše obsáhnout, aby... to zrcadlí nedostatek důvěry v toku událostí (žíly-cesty krevního řečiště), vnitřní konflikt v plynutí (zánět) a chybějící přirozenou radost ze života (krev). Čím větší koncentrace jen mentálním směrem, tím hustější krev a sklon i tromboflebitídám a emboliím.
Kolena jsou o pokoře (na kolenou prosím...) a o tom, jak máme rádi změny. Vyhýbáme-li se změně, posunu v něčem naše kolena vyhýbají směru, noha se zkracuje a má tvar luku. Menisky praskají, chrupavka mizí a noha stárne rychleji.
Kyčle a jejich artróza jsou snad nejmódnější diagnózou posledních let. Jsou odrazem naší umíněnosti a lenosti, i když se objevují u velmi fyzicky aktivních lidí. Lenost je charakteru duchovního posunu, určité moudrosti ze zkušeností. Tito lidé často velmi lpí na všem zavedeném, jsou konzervativní a nepružní. Je to dáno meridiánem žlučníku (umění se dobře rozhodnout), který zde prochází a právě místo trochanterů stehenní kosti tak zeslabuje - špatná výživa místa, odvod toxinů a překyselení, což jsou artrotické příznaky. Ani chondroprotektiva moc nepomůžou. Pro choleriky špatná zpráva, co se artrózy týče. Pohyb ano, ale i v duchu! ivaPŘEDNÁŠKY JARO 2016

15. ledna 2016 v 18:46 | Iva |  Přednášky

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS ETIKOTERAPEUTKY IVY HASTÍKOVÉ JARO 2016

Pořádané alternativním centrem osobního rozvoje ETIKO-ZLIN nově v prostorách Akademia centra University Tomáše Bati, na ulici Mostní 5139 ve Zlíně. Jedná se o dvouhodinové prezentace plné informací nejen z medicinské, terapeutické a duchovní praxe, které by měly být především inspirací a podnětem k jinému pohledu v této energeticky zajímavé době. Rezervace na telefonu 728 087 118, 608 842 413. Cena 200 Kč za přednášku.

STŘEDA 24. ÚNORA 2016 V 18 HODIN

"CO PŘINESE DALŠÍ TRANSFORMAČNÍ ROK 2016 A ODRAZY OBDOBÍ LET 2012-2023 V NAŠICH ŽIVOTECH VE VŠECH ROVINÁCH"

V souvislosti s transformačním obdobím r. 2012- 2023 si pomalu zvykáme a nemůžeme se tak divit stále narůstajícím hodnotám energií planety Země. Ta bude opět velmi důsledně působit na fungování mozku a naší nervové soustavy. Takže se pravděpodobně dočkají i ti lidé, kteří doposud nevnímali jakékoliv změny. Rostoucí jangové vlny strachu a nedostatečná schopnost jinovat a tak harmonizovat organismus, přinese rozvrat fyzického stavu každé bytosti, bez ohledu na dosava...dní způsob života. Buněčná paměť je tvrdošíjná a umíněná. Omezenost našeho žití v jakémsi "KOKONU", kde máme věci pod kontrolou, už není možná. Je třeba žít cestu a ne cíl a jit za něj. Opustit falešný pocit bezpečí a držet se v tempu vysokých vibrací, aniž bychom tušili, co nás čeká. Vyžaduje to již umět pouštět "STARÉ", už nějaký čas nefungující vzorce. Patří sem všechny ryze levohemisférické pohledy na žití. Tyto máme všichni velmi zafixovány a tak bdělost i schopnost změnit pohled, je pro mnohé z nás hodně obtížné. Je nutné zpomalit, vstoupit do úplně jiného typu vnímání. Pravohemisférické, polaritně ženské vnímání nás dovede do poněkud jiného světa. Lidé se zde stávají zodpovědnější a svobodnější, ale i toto je třeba se naučit žít. Zvlášť, když se to neshoduje s životem našeho okolí, je to doslova paradoxní a bláznivé. Dále je nutné zásadně změnit tok čakrových energií a to dostředivě... což je velmi silné téma a výzva pro všechny doposud duchovně působící jedince.

STŘEDA 16. BŘEZNA 2016 V 18 HODIN

"PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Z PRAXE ANEB VEDOU SOUČASNÉ METODY LÉČENÍ K UZDRAVENÍ?"

Zamyšlení nad medicinskými přístupy k léčení a možnosti uzdravení pro dnešního člověka. Jak si správně zvolit, co je pro nás ta nejlepší cesta "být zdravý". Stačí skutečně dodržovat pouze zdravý životní styl nebo je třeba něco víc... Poskytnu zde mnoho zkušeností a konkrétních příkladů léčitelnosti některých diagnóz a taky případy plné příznaků a nekonečného vyšetřování bez zjištění příčiny, které se nakonec řeší psychofarmaky. Pomocí prezentace uvedu a vysvětlím schéma vzniku nemoci ve všech čtyřech úrovních. Nakonec zmíním nejčastější spouštěče většiny nemocí této doby.

STŘEDA 13. DUBNA 2016 V 18 HODIN

"ROZHODOVAT SE SPRÁVNĚ ANEB JAK SILNÁ JE NAŠE VŮLE"

Páté setkání na téma energetická centra lidského těla. Věnovat se budeme komunikaci a krční čakře. Komunikace mezi dvěma lidmi je závislá na mnoha faktorech, které patří oběma principům v nás. Mužské polaritě třeba to, jestli dokážeme říci "NE", pokud přání toho druhého již přesáhlo naše hranice. Rovněž když něco slibujeme druhému člověku, jsme-li schopni slovo dodržet a "učinit" tak, jak jsme slíbili. Ženskému principu náleží zase umět přijímat, co nám druhý říká bez jakéhokliv soudu a kritiky a otevřeně vyjádřit pouze svůj pocit. Také záleží na stavu naší mysli, je-li už osvobozena a rozumí tomu, co je používat neosobní mysl...


STŘEDA 11. KVĚTNA 2016 V 18 HODIN

"INTUITIVNÍ VNÍMÁNÍ ANEB CO ZNAMENÁ OTEVŘENÍ TŘETÍHO OKA?"


Co je vlastně intuice, mnozí si pod tímto představují přesné určení toho, co mají udělat... je to však pouze správný směr naší další cesty za splněním úkolu, který jsme sem přišli splnit. Lidé jsou překvapeni, že to není lehká cesta, měli dojem, když poslechnou intuici, že cesta bude snadná a vše půjde samo. Věnováno šesté čakře a rovnováze v ní.

PŘEDNÁŠKY OD ÚNORA 2016

15. ledna 2016 v 12:58 | Iva |  Přednášky

Nové prostory pro mé přednášky ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Academia centrum
Mostní 5139, 760 01 ZLÍN


ROK 2016

14. ledna 2016 v 22:15 | Iva |  Články

ROK 2016


V souvislosti s transformačním obdobím r. 2012- 2023 si pomalu zvykáme a nemůžeme se tak divit stále narůstajícím hodnotám energií planety Země.
Ta bude opět velmi důsledně působit na fungování mozku a naší nervové soustavy. Takže se pravděpodobně dočkají i ti lidé, kteří doposud nevnímali jakékoliv změny. Rostoucí jangové vlny strachu a nedostatečná schopnost jinovat a tak harmonizovat organismus, přinese rozvrat fyzického stavu každé bytosti, bez ohledu na dosava...dní způsob života. Buněčná paměť je tvrdošíjná a umíněná. Omezenost našeho žití v jakémsi "KOKONU", kde máme věci pod kontrolou, už není možná. Je třeba žít cestu a ne cíl a jit za něj. Opustit falešný pocit bezpečí a držet se v tempu vysokých vibrací, aniž bychom tušili, co nás čeká. Vyžaduje to již umět pouštět "STARÉ", už nějaký čas nefungující vzorce. Patří sem všechny ryze levohemisférické pohledy na žití. Tyto máme všichni velmi zafixovány a tak bdělost i schopnost změnit pohled, je pro mnohé z nás hodně obtížné. Je nutné zpomalit, vstoupit do úplně jiného typu vnímání. Pravohemisférické, polaritně ženské vnímání nás dovede do poněkud jiného světa. Lidé se zde stávají zodpovědnější a svobodnější, ale i toto je třeba se naučit žít. Zvlášť, když se to neshoduje s životem našeho okolí, je to doslova paradoxní a bláznivé.
Dále je nutné zásadně změnit tok čakrových energií a to dostředivě...což je velmi silné téma a výzva pro všechny doposud duchovně působící jedince.
Více už brzy na mé úvodní přednášce, www. etiko-zlin.blog.cz

JARNÍ KURZ "DECH ŽIVOTA 2016"

9. ledna 2016 v 10:55 | Iva |  Kurzy


Vše kolem nás nabírá na intenzitě a rychlosti. Naše zaběhlé vzorce chování se najednou neshodují s tím, co cítíme uvnitř. Nestíháme a nevlezeme se do času, za který jsme dříve věci zvládali... Někde v hloubi nás se něco děje a my hledáme odpovědi, mají-li věci smysl a proč je vlastně děláme...
Jarní interaktivní kurz, kdy společně strávíme celkem tři víkendy je určen k tomu, aby si každý z Vás na tyto otázky dokázal sám odpovědět. Jedná se o inspirativní formu kurzu, pracovat si bude každý sám za sebe, mírou kterou si zvolí.
Stále se zvyšující vibrace zjemňují naše vědomí a tak forma různých metod léčení a zasvěcovacích akcí se posunuje do jiné formy práce. Nejdůležitější je tok energie a to dostředivě. Co tato energetická změna znamená ve Vás samotných, Vám "DECH ŽIVOTA" pomůže pochopit i změnit. Jestli to potom dokážete ve svých životech žít, záleží pouze na Vás...
TERMÍNY: pátky 16-22 hod a sobota 9-16 hod
1. víkend 4. a 5. března 2016
2. víkend 8. a 9. dubna 2016
3. víkend 6. a 7. května 2016
Kurz bude probíhat v příjemném prostředí RD, kde pořádáme i jiné kurzy, semináře a tandemové terapie.Možnost přenocování, nápoje a ovoce zajištěno, psací potřeby s sebou
ADRESA: Reponace páteře IVO BABÍK
HVOZDENSKÁ 86, 763 11 LUŽKOVICE
CENA KURZU: Platba za víkend jednotlivě : 2200 Kč
Platba jednorázově za všechny 3 víkendy : 6000 Kč
REZERVACE: Maximální počet 8 osob
TEL. 728 087 118 nebo 608 842 413


PSYCHOSOMATIKA Z PRAXE 1, 2

9. ledna 2016 v 9:42 | Iva |  Psychosomatická medicína

TÉMA: KREV

To, jak moc je člověk naživu, určuje kvalita jeho krve.Tu tvoří červené krvinky, složené z tzv. hemů. Jeden HEM vypadá jako dvojpyramida a kolem jeho šesti vrcholů se torzně točí jako řetízky- šest molekul železa. Je to taková úžasná hra posvátné geometrie v nás, ...aniž si to uvědomujeme. Aby se vše dělo "jen tak", přirozeně, je třeba BÝT LÁSKOU. Energií, která tvoří život. Proto všude, kde není s krví něco v pořádku chybí láska - špatné prokrvení tkání, nedokrvování mozku, anémie, poruchy srážlivosti, krvácivost, leukemie a jiné. Takto nemocní lidé nemají "šťávu", jsou bez energie, apatičtí, často manipulují druhé přes svou roli oběti a učí nás ostatní toto uvidět, abychom to nemuseli prožívat sami. Projeví-li se neláska až v kvalitě krve, to je na fyzické úrovni, tento člověk se sám zraňuje velmi dlouho na úrovni svých emocí a myšlenek.To však velmi dobře ukrývá a nikomu toto své tajemství neprozradí.Takto si zablokuje své třetí energetické centrum-solar plexus a nepustí energii výš, to je do centra srdečního. Žije tak bez upřímnosti k sobě, bez pravdivosti, v kleci, od které má klíč jen on sám. Tam kde není láska, není život a projeví se hematologicky. iva
TÉMA: HLAVA

Z psychosomatického pohledu zde můžeme zařadit především bolesti hlavy a závratě. Začít toto téma nelze na fyzické úrovni, neboť u většiny migreniček lékaři příčinu bolestí neodhalí. Druhá emoční úroveň bolesti spouští, je totiž naším prostorem pro sebetrestání. Rozhodujícím spouštěčem je jednoznačně úroveň mentální, to je lpění na určitým myšlenkových vzorcích, které ani nemusí být naše, ale my jim nevědomě dáváme pozornost. Na čtvrté úrovni- energetické tak v sobě stále vytváříme jakýsi vír nezpracované energie. Tato energie je jangového charakteru, bude se tedy projevovat na neurologické úrovni právě bolestmi hlavy a závratěmi. Tyto patří pod dráhu jater a tak jejich pomocník žlučník energii rozvede po své dráze. Největší hustota této dráhy je právě na hlavě. Obranou organismu někdy bývá velmi nízký krevní tlak a anemie, dejme tomu, že duše dává vědomí šanci k pochopeni, jinak by takto nezpracovaná energie explodovala velmi brzo. I když z praxe se podivné zkraty a poruchy vědomí, neuro-vegetativní tetanie, pseudoepilepsie a mozkové mrtvice objevují stále častěji i u velmi mladých jedinců.
Člověk je bioenergetický. Jeho tělo je nástroj k průtoku energie jangové (kosmické) a jinové (zemské), tyto se mají mísit a zároveň tělo udržovat v rovnováze. Nemáme-li dostatek poznání a zkušeností o chodu lidského organismu, nemoci nám dávají šanci vše pochopit a změnit situaci směrem ke zdraví.
Migrenózní a jiné bolesti hlavy jsou nezpracovaná energie v oblasti hara tj. druhé čakry. Tam se kumuluje naše sexuální energie a to jak ji zpracujeme dál. Ve vztazích k sobě, druhým a oblasti naší hojnosti. Vše je o pocitu nedostatku někde hluboko v nás. Ženy, které nejsou spokojené v oblasti sexuální, většinou budujou hojnost materiální nebo duchovní, dokonalost pouze zvenčí, kterou pak mají často přehnaně pod kontrolou. Po orgasmu, takovém, který je jako neřízená raketa létící někam do kosmu, jenom v hloubi duše sní. Je to jejich velké tajemství. Jenom ony si ho mohou splnit. Je to o důvěře, odevzdání se neznámému, o tom pustit se. Opustí tak i závratě a bolesti hlavy.iva