Březen 2016

TO DŮLEŽITÉ PRO NÁS NEVIDÍME!

31. března 2016 v 22:06 | Iva |  Články

Poslední dva týdny, které jsou za námi, byly zvláštně neklidné. Po mém sobotním semináři, který vynesl všechny zúčastněné do příjemných hladin harmonie, nastalo hektické pondělí plné neklidu zvenčí. Tlak a manipulace lidí s druhými roste tak geometricky, že by za dřívějších časů člověk s obyčejnými hranicemi padl při prvním kontaktu. Teď - aby si každý z nás vybudoval hrad s hradbami ve svém nitru. Uzdravení mužské polarity je nutné. Lidé jsou jako sebestředné oběti všeho kolem. Kolektivní vědomí je přesyceno strachem, že občas cítíte v sobě chvění všech buněk. Dno pomyslného kalichu je zde. Emoční polévka vře, plamen hoří pod taktovkou fotonového záření a jen pára nad hrncem je ve znamení ducha. Kdo neví, že neví, vaří se a protože bojuje proti všemu, ochlazuje nevědomě var a nikdy nedojde k odpaření. Nedopustí, že by se něco dělo, vždyť není nic vidět.
Ale to důležité pro nás nevidíme! Jemné signály zesilujících změn našeho vědomí přijímáme anténou ve třetí komoře mozkové, hypothalamem. Ta je schopna, aniž bychom smysly cokoliv vnímali, nabírat evoluční pokyny pro aktivaci všech řetězců DNA, vzniku nových center příjmu fotonových energií na povrchu těla a propojování s už ne sedmi ale dvanácti-čakrovým systémem. Hypothalamus musí být v souladu s epifýzou a hypofýzou, aby všechna tři centra vysílala pro tělo signály tak jednoznačné, že buněčná paměť plná starých programů to jednoho dne vzdá a přeladí se také. Důležitým spoluhráčem je také solar plexus a oblast kolem kostrče, jako náš spodní pól. To jsou slabá místa většiny lidí. Dobře funkční oblast solaru je u lidí vzácností, sebedůvěra byla potlačena, sebeúcta neprojevena a sebeláska vyměněna za závislost. I kreativita sídlící v oblasti kostrče je zadušena uniformovaností a stejností všech, aby zapadali a nevynikali.
A s touto malou hodnotou eucitu není co projevovat do světa. Kombinace zablokovaného solaru plexu a blokace páté čakry způsobí nekomunikaci ven a ta následnou reaktivitu dovnitř. Naše rozhodování proti nám samým plodí další a další diagnózy, nespokojenost v životě a vnitřní neklid.
Vesmír to nevyřeší za nás, jak mnozí očekávali. Vesmír posílá energii a ti, co vědí jak s ní pracovat, projdou transformací zcela hladce, pokud jejich polarity budou spolupracovat a vzájemně se doplňovat. Poté, až se lidi naučí přijmout vše bez reakce, může vesmír poslat další zásilku. Zatím nejsme připraveni. Každý má se sebou spoustu práce. A mnoho lidí o tom ani neví. Tak se pusťme do toho. A zvykejme si, že to důležité pro nás nevidíme!

KAŽDÝ MÁ SVÉ STÉBLO TRÁVY

20. března 2016 v 21:05 | Iva |  Články

Evoluční proces, který se pomalu začíná projevovat ve hmotě, je fenoménem pro ty z nás, kteří máme tu odvahu ho již teď naplno vnímat. Rychlost a míru zvýšení fotonového záření nelze přehlédnout, citliví lidé si toto uvědomují již od devadesátých let. Ano, v té době jsme spíše trpěli tím, že se nám tak nějak rozsypal život, nemohli jsme dál žít postaru.
Změny začaly na této individuální úrovni, kdy jsme každý z nás museli nejdříve objevit, kdo ve skutečnosti vůbec jsme. Do té doby nám přátelé, šéfové, partneři nebo naše děti nastavovali zrcadlo, abychom se uviděli. Mnozí se udivili, jak moc nejsou sami sebou a hrají role, které po nich žádá vnější svět. Věrnost těmto programům a totální nepřirozenost nás svazovala, uvnitř hlodala a zvyšovala touhu po osvobození.
Náš život se takovýmto postojem stal, čerpám z jedné zajímavé publikace, podobný životu vážky. Miluji šumavské slatě nebo opuštěná jezírka uprostřed brdských lesů, kde toto elegantní představení svobody, jakým je let vážky, můžete spatřit. Vážka žije nejdříve jako larva mnoho let na dně rybníka v bahně a prakticky pouze jí a spí. Po nějaké době se najednou namane stéblo trávy a larva se vyšplhá vzhůru k hladině. Zcela vyčerpaná ucítí svěží vítr na hladině a hřejivé sluneční paprsky a tak vyvine poslední síly, aby se nahoře udržela. Její larví tělo praskne a z jeho obsahu se začnou tvořit základy křídel. Až se zcela larva spotřebuje, křídla jsou hotová a vážka je schopna vzlétnout nad hladinu.Její křídla vydávají nádhernou frekvenci čisté svobody. Pozorovat let vážky je úžasným zážitkem.
Identický evoluční proces teď prožívá lidstvo. Začátek Zlatého věku, vždy povstává z totálního bahna a chaosu společnosti. Vše je v souladu s kosmickým řádem. My jsme na dně rybníka, omezeni systémovým žitím a stejností každodenního života. V našich vědomích přesto žije sen o svobodě. Jelikož se díky kosmické precesi probudila také planeta Země, oživuje svou silou i rybník, ve kterém na dně žijeme. Vše začíná narůstat, také podvodní trávy v našem rybníce. Kdo pochopí, že je třeba sebrat odvahu a vylézt výš, aby spatřil možnosti jak se stát "svobodným", přetransformuje své tělo, tím že vstřebá vše o sobě a doslova může znovu-objevit úplně jiný svět. Takový jaký si vysnil.
Z transformace se stává téměř klišé. Tisíce informací na internetu, že ani nevíte, čemu věřit. Věřte pouze tomu, co cítíte, že se projevuje v každodenním životě. Pozorujte lidi, procesy, vztahy a systémy. Pomalu umírají, nefungují a rozpadají se. Na dně rybníka se nelítá ani neplní sny. Je třeba zkoncentrovat síly a vystoupat vzhůru. Budete potřebovat se plně soustředit na sebe, zklidnit se a pomalu stoupat. Bude to trvat, žádné zázraky ani nikdo druhý už nemůže nikomu pomoci. Pouze každý sám sobě. Vibrace fotonů a vysoké frekvence již naplno mění naši nervovou soustavu. Pád člověka až ke stavu 85% převahy levé hemisféry a sympatiku, předrážděnosti a strachu ve všech rovinách se pomalu posunuje do středu. Prastará učení nativních národů tento stav rovnováhy dávno popsaly. Přivezla jsem z Peru sošku, která drží svoji hlavu na srdci a spokojeně se usmívá.Teď plně chápu její význam. Hlava se srdcem v souladu, probuzená vnitřní žena s uzdraveným vnitřním mužem ve společném souznění a plná komunikace ducha skrze duši s tělem, to je pro každého z nás úkol dnešní doby.
Mnoho lidí tento dostředivý tlak energií nebude ochotných akceptovat a raději odejdou. Na dně si totiž vybudovali pocit bezpečí pomocí hmotných statků nebo moci a žijou ve falešném pocitu, že se nic neděje. Kolikrát se Země rozlobila natolik, že z této jistoty zbyly jenom ruiny? Jedinou hodnotU, tedy to kým jsme, si neseme v sobě. Zatím si můžeme volit, jestli si odvážně budovat svobodu nebo líně čekat na spásu.
Evoluce jde svým tempem, po přebudování nervové soustavy a vzniku nových center příjmu energií na lidském těle, hybridních čaker, postupně zakrní náš emoční mozek a více se rozvine solární pleteň, kde bude centrum primárního vědomí. V polovině tohoto století nebudeme věřit tomu, jak jsme žili na jeho začátku. Vše bude jinak.
Lidé přichází s bolestmi právě v místech nově se tvořících centrech příjmu fotonových energií. Je jich celkem dvanáct, pro příklad jedním z nich je hrudní kost po její levé straně nebo zadní strana levé nohy od hýždě do poloviny lýtka, také pravá strana břicha pod pupkem nebo pravá oblast podpaží a ramene zezadu. Další v oblasti kolen a chodidel. Jejich pohyb je dynamický, každý den jiný a centra se střídají. Se všemi oblastmi máme zajímavé zkušenosti v naší tandemové terapii s partnerem. Mnoho terapeutů s tímto zatím nepracuje. Chystáme semináře zaměřená na tato nová centra na podzim 2016.
Také silová místa, které nás přitahují doslova srší novými energiemi. Letos jsme navštívili Kněhyni, oblast Jívové u Olomouce, Čantorii a Filipku v Beskydech a chystáme se na další zpívající kopce u nás i ve světě.
Těšíme se z této doby, ladíme se na nové frekvence a společně to pak sdílíme. Na mých přednáškách a seminářích informujeme zájemce o všem aktuálním, učíme je pracovat s kosmometrií, zvukem, vnímáním a naladěním na sebe. Všechny aktivity přináší zájem stále většího počtu lidí ze všech sfér a plní tak účel, proč jsem zde.Tím je služba celku. Děkuji Vám všem, kteří mě takto vnímáte. iva

ZDRAVÍ JE HLADINA VAŠÍ ENERGIE

10. března 2016 v 10:36 | Iva |  Psychosomatická medicína

Zdraví je hladina, v níž je vše v nás v rovnováze.
Mnoho lidí si přeje jediné - být zdráv.
Nakolik je iluzí názor, že jsem zdráv, pokud mě nic nebolí, nechodím k lékaři nebo vypadám dobře? Kde vzít jistotu, když mysl potřebuje důkazy? A tak jí to potvrzujeme a dokazujeme vyšetřováním, diagnostikou, přesto si v hloubi nejsme jisti.
Normativa této společnosti natolik zakřívila pohled na zdraví, že je velmi těžké se v tom orientovat.
Stejnost, omezenost, lhostejnost a mentalita oběti nás drží ve strachu, který je živnou půdou nemoci.
Je třeba se dostat k informacím, které nám umožní zdraví pochopit.
UZDRAVIT SE, JE ODVAHA A OSOBNÍ SÍLA VYSTOUPIT Z FREKVENCE, KTERÁ UMOŽŇUJE NEMOC.
Musíme začít měnit vše daleko hlouběji. Nad fyzičnem, emočnem a mentálnem. Tam leží spouštěcí mechanismus. Frekvenci zdraví nám umožní naše VĚDOMÍ. Uvědomím-li si v každém okamžiku hladinu zdraví a rozhoduji-li se pro ni, nelze být dále nemocen. Největší překážkou většiny z nás je čas a upoutanost na něj. Když to trvá, není to hned vidět, tak to asi nefunguje... A tak skáčeme jako figurky zprava doleva a zkoušíme vše, co je na trhu dostupné. Ať to stojí kolik chce, vždyť to "dělám pro zdraví". Tato iluze nás brzy unaví a my zase čekáme až někdo další vymyslí zázračný lék na zdraví.
Co potřebují naše buňky pro svůj chod a co je řídí? Je to naše DNA, v níž jsou zakódovány informace pro buňku. Mnoho z nás nemá potuchy o tom, že by obyčejný člověk (tedy jeho vědomí) do tohoto mechanismu byl schopen zasahovat. Poslední výzkumy ruských a amerických vědců, kteří se konečně nebojí propojovat ducha s vědou, to dokazují. Příklady pokusů tzv. fantomové DNA nebo formování buněk zvukem jsou předlohou pro mnoho z nás, co cítíme fascinující cestu, jak být zdravý.
Bude přibývat lidí, co půjdou takovou cestou, bez podpory medicíny, farmacie a pojištění. Tím poroste i kolektivní vědomí lidstva a přijde okamžik, kdy se převáží misky vah a nemoci budou postupně mizet. Tito lidé budou odvážně razit cestu, která je pro mnohé nepředstavitelná. Důvěra v sebe, ve svojí sílu, v moc se rozhodovat a být zodpovědný, věřit si, že to co dělám, je pro hladinu zdraví TVOŘIVÉ. Být zdravý není konstantní stav, mění se každým okamžikem a stále vibruje a mění frekvenci. Je vlastně naší ženskou podstatou- obsahem, propojenou s mužskou podstatou formou fyzického těla.
Komunikují spolu natolik, že obsah tvoří formu a naopak, vše je harmonické a v synergii. Zdravé.
Více na středeční přednášce 16.3. 2016 PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA na Akademia centru UTB Zlín v 18 hodin. iva