Květen 2016

POTKÁVÁME SE...

27. května 2016 v 21:23 | Iva |  Nová centra energií

Kalendář roku 2016 ukazuje již vyšší květnová data a oznamuje tím, že se blíží období léta. Právě Vám, kdo si přestáváte uvědomovat stará časová data, kterých jste se drželi, abyste se vůbec nějak dokázali orientovat v sobě a nyní jste trochu udiveně ve stavu, kdy je Vám vlastně jedno jak venku je a co říká kalendář, je určeno toto inspirační zamyšlení.
Posunuli jsme se do jiné úrovně vnímání a to bez rozdílu, jestli jsme si to vědomě přáli nebo ne.

POTKÁVÁME SE POPRVÉ...
Naše planeta, jakožto třetí v pořadí, je důležitou součástí Sluneční soustavy. Je tedy stejně tak jako ostatní planety vtažena do dějů, které se začaly kumulovat již od devadesátých let dvacátého století a ovlivňovat procesy na každé z nich. Děje působí synergicky všechny najednou, což je neobvyklá situace. Obrovské nárůsty různých druhů kosmických energií, které sem přicházejí, mění nejen podobu Země, ale také vnímání lidí a dostávají lidské vědomí do vyšších úrovní vibrací.
Mezi ty zásadní patří příliv exotických energií z Galaktického centra, průchod Sluneční soustavy fotonovým pásem nebo slaďování párových energií v galaxii Andromedy. K obzvláště exotickým jevům patří průlet planetky Rudý Avatar, která má oběžnou dráhu 35 tisíc let. Nyní se k nám opět přibližuje a již nějakou dobu způsobuje atypické zbarvení oblohy od červené až po bronzové odstíny spektra.Od konce roku 2017 by měla být pozorovatelná na obloze. Její nebezpečí je tepelného charakteru, vysílá totiž megadávky infračerveného záření, které rozehřívají planetu jako obří mikrovlnná trouba. Všechny tyto aspekty mění stav na planetě Zemi zcela zásadním způsobem. Mění se geomagnetické pole Země, rozžhavuje se feronové jádro Země, zvyšují se pohyby podmořských desek, probouzí se seismická aktivita a stoupá oteplování planety. Častěji dochází k desorientaci celých kolonií živočichů, například velryb nebo ptáků.


POTKÁVÁME SE PODRUHÉ...
Máme za sebou velmi bouřlivý měsíc duben, kdy po listopadu 2015 bylo zaznamenáno snad nejvíce energetických aktivit. Celý svět se potýkal se zvýšenou seismickou činností v podobě opakovaných výbuchů mnoha sopek - oblast všech Amerik a Tichomoří, dále zemětřesení ve všech částech zeměkoule, dokonce v sousedním Rakousku nebo u nás na Jižní Moravě, obrovské požáry v Kanadě nebo vlny veder v Asii či naopak mrazů v oblasti Mongolska, kdy zvířatům v okamžiku umrzaly plíce.


POTKÁVÁME SE POTŘETÍ...
Všechny typy energií jsou dostředivé, což znamená, že nejprve jdou do centra všeho.
Na planetární úrovni k geomagnetickému jádru planety Země, které se rozehřívá. Už nyní to má své dopady a ty budou dále narůstat. Pro lidstvo, které planetu nesmírně zdevastovalo, jistě nebudou příznivé.
Tak dostředivost energií působí i do centra lidského těla, to je do SRDCE.
Většina lidí zatím neví, nechápe souvislosti, není informována pravdivě o tom, co se skutečně děje.
Energetické změny si vysvětluje "postaru" třeba jako nemoc, důsledek stresu a přemíry zla ve společnosti nebo rozmary počasí. Ve svém kokonu "iluzorního bezpečí" a lhostejnosti ke všemu, co přece rozhodně nemůže sám ovlivnit, marně očekává, že s tím "někdo někdy něco" provede.
Ano, už se to děje! Ne venku, ale uvnitř každého z nás.
Otázkou je, jestli a jak dalece se nám lidem tato forma změny bude líbit.


Právě minulý týden jsme od čtvrtka do pondělí procházeli silným pětidenním transformem, což představuje příliv energií, které natolik rozvibrovaly planetární mřížku Země, že se nepřipravení lidé dostávali až do kolapsových stavů. Od závratí počínaje až po výpadky vědomí, ztráty orientace, pocitů zpožďování reality, padání dozadu, změny teploty těla, nevolnosti až po silné bolesti hlavy. Toto všechno jsou doprovodné příznaky přílivu těchto očistných energií, které přelaďují celou naši centrální nervovou soustavu. Je třeba být v klidu, šetřit energii, dostatečně pít a pohybovat se tam, kde se nám energie doplní, například v přírodě, se zvířaty nebo malými dětmi, hrát si se zvukem anebo spát, regenerovat ve vodě. To vše doplňuje spektrálně uzemňující faktor, pomůže sladit přemíru jangového principu a v buňkách rozpouštět starou buněčnou paměť, která se brání vyšším vibracím.


Co se děje se srdcem? Někde hluboko v srdci máme každý z nás místo - bod, jemuž se každý kardiochirurg vyhýbá obloukem, sebemenším dotykem okamžitě dochází ke smrti. Vlivem nových energií se nyní toto místo rozehřívá, pomáhá otvírat srdeční čakru, která nemá kapacitu vše zvládat.
Je to dáno nastavením lidské bytosti na destruktivní program "archetypu matky", který nedovolil po dlouhý čas správný tok energií srdcem. Archetyp matky je zásadní matricí a nastavením vnímání reality další generace.

POSVÁTNÁ GEOMETRIE HEXAGRAMU (ŠESTIHRAN) "MATKA"

PROSTOR POSEIDONOVY BRÁNY KE VZNIKU ČAKRY 4A

Jedinečná úloha matky ovlivnila celé kolektivní vědomí společnosti. Matka je nejprve "hvězdnou bránou" příchodu bytosti sem do hmoty, dále průvodcem plodu prenatálním obdobím a nakonec pak ochráncem dítěte v čase dětství do jeho dospělosti. Toto vše má zcela zásadní vliv na rodovou paměť každé bytosti. Protože dítě vše od počátku vnímá na mimosmyslové úrovni, skenuje každou myšlenku, pocit a danou emoci matky až do svých sedmi let, pak návazně na vše prožité, aniž by to bylo "JEHO", začíná následně pracovat se svojí osobní sílou.
Z toho vyplývá katastrofální stav DRUHÉ ČAKRY nás všech.
Kdo z nás se narodil do čisté bezpodmínečné lásky?
Zde, v našem stínu, leží vše zdeformované po celé generace a eóny věků a ANI TO NENÍ NAŠE!
Zcela jistě již víme, jak zásadní vliv má deformace druhé čakry na stav šesté čakry, centrum našeho vědění a na stav naší mysli.
Tady jsme byli dlouho zakleti v nehybnosti DUCHA, odpojeni nadlouho od cítění, s možností komunikovat pouze skrze vztah tělo - duše.
Energeticky možná a povolena byla pouze intuice napojená skrze podvědomí a buněčnou paměť fyzického těla. Propojení skrze bolest a zápisy strachu, marného boje a zmaru.
Takhle jsme se ocitli v omezeném přežívání svých životů prostřednictvím první až třetí čakry.
Pokud se někdo odvážil otevřít srdce, byl odstraněn.
Naše vědomí se probouzí, čištěním podvědomí se začíná rozpomínat!
Jestli najdeme odvahu otevřít srdce beze strachu, pochopíme změny, které nám přináší tento čas!
Vesmír přináší příležitost!
Rozechvívá energeticky "HOT SPOT" v našem srdci, rozšiřuje oblast vnímání srdcem o další plochu. Je jím tzv. Poseidonova brána, prostor mezi čtvrtou a pátou čakrou, kde časem - do roku 2018 vznikne nové čakrové centrum 4A. Jako katalyzátor procesů rozvoje ŽITÍ SKRZE SRDCE a propojení čaker druhé, čtvrté a šesté, čaker ryze ženské polarity.
Celá oblast našeho solaru plexu se změní a bude citlivější. Tyto evoluční změny přinesou zásadní změny také v oblasti mozku. Zadní mozek (plazí) časem pomalu zakrní a identifikace s emocemi se stane minulostí.


POTKÁVÁME SE POČTVRTÉ...

Potkáváme se konečně sami se sebou, najednou nechceme lhát, podvádět ani mít jakákoliv tajemství. Jsme plně transparentní. Čistota srdce je jako kamínek do vody, který vytváří dynamické vlny do všech rovin našeho života. Už se cítíme, víme jak co skončí, už nejsme strůjci chyb, ale tvůrci vlastní reality, ve které se chyby staly zkušeností. Vidíme to všude kolem sebe, vnímáme jak s tím zachází ti ostatní. Jsme šťastní, pokud můžeme být pro druhé inspirací, pro další jsme zklamáním, že odmítáme jejich přítomnost a už nechceme zůstávat v mentalitě oběti a umíme se rozhodnout. Také máme dost pochopení pro ty, které teprve vše čeká a oni se bojí, že je prohlédneme, tak se nám vyhýbají. Náš život se konečně stává hrou. Stáváme se znovu dětmi. Jsme sami a přesto ne-osamoceni, jsme naplněni tím, co si každou chvíli máme možnost pomocí svobodné vůle zvolit.
To je zázrak POTKÁVÁNÍ SE!


MALÝ TIBET - BESKYDY 2016

8. května 2016 v 23:14 | Iva |  Mé cesty po silových místech

Uchopení tak silného tématu jako je oblast Tibetu, jeho energetická symbolika a to, co v ní člověk může objevit není vůbec snadné. Trvalo mě více než týden od pouti po Beskydech, než se vše usadilo a já mohla začít psát. Za propojením oblasti Beskyd s Tibetem, není pouze výrok Dalailámy, který Beskydy takto nazval, ale mnohem starší propojení energie této části světa s naší národní identitou. V těchto silně se transformujících časech se tok energií totálně převrátil a vše jde do středu, na této cestě k srdci však je třeba mít průchodno. Není divu, že mnoho z nás se narodilo právě zde, ve středu Evropy - jeho srdci. Hledáme tak cestu do středu, rovnováhu a plně otevřenou schopnost tvořit své životy. Na cestách po silových místech, které vyzařují tuto symboliku, se daří vše související v sobě objevovat.
Naše pouť začala dnem prvním, řekla bych propojením s rodným městem Zlín na všech úrovních. Naši přátelé žijící v Praze, kteří s náma beskydskou pouť půjdou, mnoho o Zlíně nevědí. Vzali jsme je na silové místo, kde se energie zlínska ukazuje sama od sebe. Tato hrana kopce Svárovec, pod pramenem "Svatá voda", vše rozděluje na dvě poloviny. Na tu jangovější pravou, kde údolí Malenovického hradu komunikuje se svatyní Hostýna a pokračuje údolím Tlusté hory na Zlín, dál východně na Vizovické vrchy a drsnější Valašsko. Levá polovina se jinově rozšíří o objímá Moravský úval, v pozadí s Přerovem a Olomoucí až po Svatý kopeček. Pak dál se na západ propojuje s pohořím Chřiby, pradávnou neskutečně příjemnou oblastí pro život- hradišti jako Svatý Kliment, Kazatelna, Brdo s Buchlovem, Velehradem nebo Modrou. Energie tohoto Zlínského hřbetu se dá přirovnat k místům, kde se potkávají dva oceány, jejichž vody se vzájemně mísí. Vyfoukaní jsme sešli z kopce a zamířili se uzemnit do místního pivovárku pod hradem "Zlínský švec". Město Zlín je především spojeno s Tomášem Baťou a tak synchronicita života nám vše poskládala do neuvěřitelné kombinace. Vše se propojilo tak, že jsme se ocitli na přednášce o Mongolsku a tamních šamanech, které není až tak vzdálené energiím Tibetu. Přednáška se konala, kde jinde než na půdě 21. budovy Baťova mrakodrapu. Po vyhlídce z terasy na Zlín, který byl v 30.tých letech dvacátého století pro svoji infrastrukturu evropským fenoménem, jsme se přenesli daleko na Dálný východ. Autorům přednášky se podařilo skvělými historkami propojit s místní čistotou a životními hodnotami obyvatel, rituály i drsností krajiny.
DEN DRUHÝ
Ráno jsme naladěni vyrazili do Beskyd. Chalupa, v níž jsme další tři dny přebývali, stála na úpatí silového kopce Skalka-Ondřejník, přímo naproti Lysé hory. Pod náma leželo v údolí centrum Čeladné, tvořící samé dno Beskyd, místo spojené s legendou o Bohyni Inaně. Cesta do srdce všech z nás nezačíná nikdy jinak, než ztrátou něčeho pro nás podstatného, padnutím až na dno a pak pomalým přirozeným vzestupem nové cesty, žitím skrze probuzené srdce.


Naše putování začalo právě v samém centru Čeladné. Louka vedle kostela vyzařovala sílu, hodnou probuzenému ženství.
Bohyně Inana takovou ženou plnou vášně byla, žádný muž před ní neuniknul, všechny ovládala svým charismatem a podléhali jejímu šarmu. Byla čarodějkou, která své dary využívala naplno v dobrém i zlém. Nakonec ji zradil žal vlastní sestry, vtáhnul jí do podsvětí a temnoty. Inana netušila, že zde přijde o všechny schopnosti i dary a nakonec téměř o svoji duši. Vším musela projít, až na samém dně svedla ten nejtěžší zápas, ve kterém ji spasilo to jediné, co jí zbylo. Láska v srdci a moudrost ducha. Tím transformovala ženskou sílu do úrovně láskyplné tvorby. Kužel této ženské energie sahá hluboko pod povrch země, rozsah vyzařování je do sta metrů kolem místa. Ladí všechny tři ženské čakry a otevírá srdeční centrum. Dokáže léčit srdeční, cévní a pohybové nemoci, lázně Čeladná této energie bohatě využívají.
Odpoledním cílem bylo objevit místo napojení na energie Tibetu a pochopení propojení s Beskydy. V nádherném náruči všech kopců kolem naše pohledy stále magicky přitahovala Kněhyně, která si tímto připravovala překvapení na další den.
Mířili jsme do Ostravice směrem na přehradní nádrž Šance. Jangová energie tohoto zúženého průsmyku byla ochromující, není divu, že přitahuje motorkáře k divoké jízdě, jejich touha po svobodě se tu dá trochu ukojit.
Dorazili jsme k místu meditace, bylo kouzelné. Leželo na úpatí Malého Smrku, u bublajícího potoka, kde velké kameny vytvářely ostrovy. Síla tohoto místa nás skrze frekvence zvuku napojila velmi rychle ve všech daných úrovních iniciace - frekvence DNA, vědomí planety Země, 7. čakry i hypofýzy. Vyzkoušeli jsme si všichni hru na úchvatný "plecháč" Hangdrum, který mění zvuk i podle místa, kde na něj bubnujete. Totálně uvnitřnění jsme se vydali hledat studnici Tibetu, kterou navigace určovala kousek pod hrází. Zdejší energie místa vysílala jednak signály násilného spoutání přírody lidmi, přírodu zde spoutala obří masa betonu. Hory se nevzdávají a pohnuly se, právě hráz zpevňují. Dané místo studnice mělo mnoho pyramidálních znaků. Stejně jako dnešní Tibet bylo stlačováno, ale neslo zároveň něco hlubokého a prastarého. Symbol Tibetu je od pradávna hranicí mezi zjeveným a nezjeveným světem. To, co tam každý z nás načetl do svého informačního pole, nechť poslouží co nejvíce lidem.


DEN TŘETÍ
Opět v hlavní roli synchronicita. Plán dnešní výpravy na zpívající Babí horu do Polska, byl v ohrožení již pár minut po šesté hodině ráno. Počasí v Čeladné nádherné, modrá obloha bez mráčku, východ sluníčka a směrem na Polsko zataženo na déšť. A tehdy hlas moudré Bohyně Kněhyně opět promluvil. Dnes Vás čekám. A bylo rozhodnuto. Zůstáváme.

KNĚHYNĚ A PŘED NÍ STOLOVÉ HORY


Na vrchol se vydáme přes malou Stolovou a přijdeme na něj tentokrát z druhé strany. V únoru jsme vystupovali ze strany Čertova mlýna. Ještě při snídani zjišťujeme pohledem na plastickou mapu, že Beskydy skutečně mají tvar srdce a jsou podobné zmenšenině Tibetu. Jakoby náhodou poloha a tvar Kněhyně připomíná posvátnou horu smrti Kailás. Jenom tak mimochodem, dnes je 30. dubna, kdy je dobré spálit nebo pohřbít vše staré, aby se to nové mohlo zrodit. Hodně spojitostí a nádherné propojení.
Po cestě se dostáváme do míst, kterým se říká "Srdce Beskyd".

VODNÍ PLAZMA Z LESA PO RÁNU

ENERGIE MÍST "SRDCE BESKYD"

Zastavilo nás to tak nějak samo na místě, které mě úplně vyrazilo dech. Pod vrcholem kopce ve tvaru peruánského Machu Picchu se klikatil potok, jako v Aqua Calientes řeka Urubamba. Ostrůvky tvořící absidy lákali k meditaci. Já se vrátila v čase zpět a vnímala podobné energie jako před lety v Peru. Silové místo Machu Picchu je srdcem - čtvrtou čakrou posvátné pouti Inků. Táhnoucí se od města Cusco, které je "pupkem" - třetí čakrou a Olantaytambem, pátou komunikační čakrou mezi horami a džunglí. Pak se zvedá do hor až do "Sedla mrtvé ženy", kde překonáváte svůj stín a vstupujete do srdce. Po meditaci jsme pokračovali dál.


MEDITACE O PERU

Cesta na Kněhyni začala stoupat až na vrchol Malé stolové hory. Nádherné výhledy na Skalku s Ondřejníkem a Lysou horu nás uzemňovaly a přesvědčovaly o kráse naší vlasti. Vystoupali jsme pod výstup na samotnou "Dámu Kněhyni". Zde jsme se jí poklonili a opět zvukem propojili s její sílou. S poděkováním, že ji dnes můžeme navštívit, jsme vyrazili na vrchol.


Cesta stoupala a přibývalo sněhu. Každý z nás s horou vedl svůj rozhovor.


Přístupový les od Stolové hory byl plný jangové energie. Podobný výstupu na srbskou pyramidu Rtanj. Už jsme kopec chtěli mít za sebou, dobře jsme si pamatovali cestu z Tanečnice přes Čertův Mlýn. Žene Vás to, nedostává se dechu a přitom Vám to nedovoluje zastavit. Když vejdete do sedla pod Kněhyní, energie se diametrálně promění v příjemně ženskou a hladivou. Překvapí Vás ten nebetyčný rozdíl a rychlost změny. Bohyně Kněhyně Vás takto vítá!


Tak jsme nahoře na platu této "zpívající dámy". Prales zakrývá její pravou podstatu.
Přijímá Vás s otevřenou náručí mateřské energie, je Vám příjemně a ač jste na vrcholu, cítíte se v bezpečí.
Prošli jsme se po platu bosýma nohama.TIBETSKÉ VLAJEČKY NA VRCHOLU KNĚHYNĚ

Zahráli jsme na kantely, zabubnovali a vyladěni zvukem poseděli v náručí této hory.
Sestup byl příkrý, ale s nádhernou vyhlídkou.
Hora Kněhyně tady staletí stojí jako žena - strážce. S láskyplně roztaženými pažemi nabízí svoji náruč,
její ňadra - Malá a velká Stolová ještě zvětšují tento mateřský pocit, který vysílá.
Není třeba připomínat, že po tomto objetí toužíme všichni bez vyjímky. Tady Vám jej poskytne sama Matka Země.


DEN ČTVRTÝ - návrat domů a znovu-propojení s rodným Valašskem.
Není nic krásnějšího než pohled na Beskydy z vrcholu Soláně. Toto místo máme velmi rádi. Je to náš "Pupek Valašska". Kamkoliv se otočíte, máte vše před sebou jako na dlani.

SOLÁŇ - KNĚHYNĚ Z DRUHÉ STRANY
KDYŽ STROMY PROMLOUVAJÍ

Propojení s Valašskem na místech, kde Javorníky schovávají do svých údolí chalupy. Místní lidé zde odjakživa žili tvrdý život silné přírodní energie, která nikoho nenechala vydechnout. Dračí žíly tudyma vedou jedna přes druhou.
Místo v okolí Jezerného je jedním z nich. Dračí louka - silové místo, které nás přitáhlo vloni, nás ohromilo opět silou, hodnou třeba Plešivcům v Čechách. Jistě by nastartovalo mnohé a probudilo z jejich lhostejnosti k životu jako takovému.

PRASTARÉ DUBY

CHALUPY V OKOLÍ POD KOTLOVOU

Rozloučili jsme se meditací na louce s energií páté čakry. Silně komunikační energie propojila všechny prožitky uplynulých dní. Vše bylo tak intenzivní a hluboké, že nám připadalo, že se vracíme z pouti alespoň po měsíci.
TAKTO PLYNOU NAŠE CESTY SVĚTEM A ČASEM!