Srpen 2016

SEMINÁŘ "POSVÁTNO V NÁS"

28. srpna 2016 v 20:59 | Iva |  Kurzy

SOBOTA 5.LISTOPADU 2016 OD 9-17 HODIN

ATELIER HVOZDENSKÁ 86, LUŽKOVICE U ZLÍNA
CENA: 1500 Kč

Tentokrát se zaměříme na posvátnou geometrii lidského těla. Ta je jeho nedílnou součástí. Víte například, že základní jednotka krve HEM má tvar osmistěnu? Nebo posvátná geometrie lidské lebky odhalí její úžasně rafinované uložení jednotlivých mozkových center. Ta zásadní oblast mezimozku leží v jedné třetině lebky, stejně jako těžiště v pyramidě. Seminář bude plný inspirací, jak vědomě propojovat geometricky tok informací mozkem. Myšlenku lze svojí vědomou pozorností vést tak, aby sloužila např. tělesným orgánům, které také pomocí vizualizace geometricky naladíme. Dále se naučíme pracovat s pěti platónskými tělesy a propojovat se pomocí nich s jednotlivými pěti živly.
Pochopíme tak mnohé zákonitosti lidského těla z hlediska energetického fungování.
Velmi aktuální téma této doby, které doporučuji. Jsou to základy nového medicínského přístupu k lidskému tělu, pomocí energetických geometrických forem bude možné úroveň zdraví posunout na vyšší stupeň. Znalosti ze škol a alopatie jdou poslední dobou do ztracena. Vše kolem nás se brzy velmi změní, tak je třeba " VĚDĚT".

PŘEDNÁŠKY MIMO ZLÍN- ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

28. srpna 2016 v 19:20 | Iva |  Přednášky

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
Místo si můžete rezervovat na adrese:
Ateliér Sebevzdělávání z.s.
iac.roznov@gmail.com,
popř. telefonicky na čísle 604163735
příspěvek 180 Kč

PODZIMNÍ DECH ŽIVOTA 2016

28. srpna 2016 v 11:04 | Iva |  Kurzy

TŘÍVÍKENDOVÝ KURZ "PODZIMNÍ DECH ŽIVOTA 2016"

Představte si strom, který dlouho roste ve stejných podmínkách a jednoho dne se vše změní. Začne se hýbat Země a narušovat kořenový systém, začne silně foukat, spustí se déšť, všude je spousta vody. Najednou vyjde prudké Slunce a spaluje vše živé. Nastane zmatek, jakým způsobem vše ustát a přežít.
Právě toto se děje nyní nám všem. Dostáváme se do stavu si konečně přiznat, jak málo o sobě víme. Navykli jsme si na určitý stav, pocit iluzorního bezpečí, že se někdo o nás postará. Je zcela jasné, že je čirou iluzí si myslet, že to budou rodič, partner, děti, lékaři, sociální služby nebo politické síly. A tak nás obrovské změny ženou k nám samotným. My máme možnost to buď stále potlačovat myslí ( nemám na to čas, prostor, ještě to počká...) nebo nastal čas, poznat se, odhalit své stíny, popracovat na nich a uvést je na světlo, kde sice jsou vidět, ale už nebolí ani neničí naši osobní sílu.
Budeme se zabývat vším, co se dotýká ŽIVOTNÍ SÍLY v nás.
Posvátná geometrie a frekvence zvuku dokáže rychle rekonstruovat vše, založené na pocitech (mnohdy patřících nejen nám, ale třeba našim předkům), které stále znásilňují naši osobní sílu. Proto náš život neplyne, jak bychom si často přáli.
Naše nová forma práce s Platónskými tělesy je obrovskou pomocí ke změně na všech rovinách fyzické, emoční i mentální. Tyto podléhají úrovni vědomého energetického sebenastavení, ke kterému Vás budu po tři víkendy inspirovat. Kurz probíhá již počtvrté, je velmi oblíben a změnil už mnoho životů. Je pokaždé jiný, s tím jak se mění i můj život a otvírají se mi další Pandořiny skříňky.
Život se stává úžasným dobrodružstvím a pokud se mu otevřeme, ustojíme vše, ať už nás čeká cokoliv!
TERMÍNY:
PRVNÍ STUPEŇ pátek a sobota 14. a 15. října 2016
DRUHÝ STUPEŇ pátek a sobota 11. a 12. listopadu 2016
TŘETÍ STUPEŇ pátek a sobota 9. a 10. prosince 2016
Začátek je v pátek v 16 hodin, práci končíme okolo 22 hodiny. V domě je možnost přenocovat.
V sobotu pokračujeme v 9 hodin, závěr opět okolo 16 hodin.
Kurz je velmi interaktivní a plný inspirací ke změnám. Podaří se Vám mnohé vidět v jiném obraze, který když přijmete, pochopíte, zbývá ho jen nechat odejít. Tak dochází k uvolnění DECHU ŽIVOTA a ten se stává svobodnější a mocnější vůči čemukoliv. Přestáváte bojovat, pozorujete a jen si svobodně volíte, jak to toužíte mít. Má to svá pravidla a s těmi Vás rovněž seznámím. Budeme se společně ladit do frekvencí pomocí ladiček a nástrojů, tím se dostaneme až na úroveň své buněčné paměti, která bývá-li blokovaná, tak máme pocit, že všechna dosavadní práce na sobě nějak nefunguje. Není to tak, mnohé metody totiž nepracují současně ve všech úrovních a proto se nedostavuje žádaný efekt. Vše k tomuto tématu si vysvětlíme.
CENA: 2200 Kč za každý stupeň zvlášť nebo
JEDNORÁZOVÁ PLATBA za všechny stupně 6000 Kč
Kurz se koná v ATELIÉRU RD HVOZDENSKÁ 86 V LUŽKOVICÍCH, kde probíhají naše Tandemové terapie.
Všem přihlášeným zašlu před každým stupněm mail s podrobným obsahem víkendu.
REZERVACE: 728 087 118 nebo 608 842 413

ETIKOTERAPEUT JE PRŮVODCEM

7. srpna 2016 v 22:23 | Iva |  Kdo jsem?

Rozhlédněte se kolem - vidíte to hned.
Rozhlédněte se v sobě, a chcete-li to vidět, vidíte to taky hned.
No vidíte.
Pro ty, kteří se už rozhodují to, co vidí nejen vidět, ale taky napravit - pro ty je tu etikoterapie.
Pro ty, kteří už začali vyciťovat, jak se jim opakované nemocné postoje staly normou
formující fyzické tělo a jeho vnitřní pochody, a kteří už se rozhodují si to nenechat líbit,
protože se jim to nelíbí, pro ty je tu etikoterapie. ...
Je to nejtěžší léčba - proto, že klient musí své nemocné zvyky změnit sám.
Je to léčba nejtvrdší - proto, že v ní už nelze pohodlnými iluzemi nahrazovat pravdu o sobě.
Terapeut je zde už jen pouhým zrcadlem ukazujícím na nedodělky na cestě k sobě
i k druhým - na cestě k pravdě a lásce.
Začíná proces uzdravování, skutečná léčba podstaty!

PŘEDNÁŠKY PODZIM 2016

6. srpna 2016 v 17:15 | Iva |  Přednášky

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS "NA KŘÍDLECH VÁŽKY" PODZIM 2016

Pořádá alternativní centrum osobního rozvoje ETIKO-ZLIN, lektorka Iva Hastíková
Akce se konají v prostorách Akademia centra University Tomáše Bati, ulice Mostní 5139 Zlín, sálek 111.
Jedná se o dvouhodinové prezentace plné informací nejen z medicinské, také terapeutické a duchovní praxe.
Prezentace by měly být především inspirací a podnětem k jinému pohledu na svět i Váš život v této energeticky zajímavé době.
Rezervace na telefonu 728 087 118, 608 842 413
Příspěvek 200 Kč


ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA středa 21.září 2016 v 18 hodin

"DATA A INFORMACE JAKO DARY LIDSTVU"


Přednáška zaměřená inspirativně k možnostem, jak vnímat dnešní informační chaos, ovládaný světovými masmédii. Jak si umět vybrat správná data, která Vás ovlivní ve smyslu posunu ve Vašem životě, prozření či pochopení toho, co se ve skutečnosti děje. Vědomý přístup k informacím je správným základem. Také se zaměřím na současný energetický stav na Zemi a další změny, které nás brzy čekají.


PŘEDNÁŠKA středa 19.října 2016 v 18 hodin

"NOVÁ CENTRA VNÍMÁNÍ ENERGIÍ KCE V TĚLE"


Doba transformace přináší nesoulad mezi tím, jaké množství energií na planetu Zemi přichází a jaká je nynější schopnost našeho těla tyto energie přijmout. Zkrátka nastavení nervové soustavy lidského těla a čakrový systém nejsou schopné v současnosti toto kvantum zpracovat. Vesmírné cykly se stále opakují a tak moudrá zkušenost starých civilizací zachovala učení o vzniku nových center vnímání energií na povrchu lidského těla. Jelikož je vše propojeno se vším, jsou centra utvářena také na úrovni planety Země a také na úrovni národní. Center je celkem dvanáct. Já s partnerem s těmito centry v těle pracujeme při tandemové terapii a tak máme mnoho zajímavých zkušeností. V poslední době je to doslova expanze. Všech 12 center na národní úrovni jsme osobně navštívíli a pracovali na nich. Uvedu mnoho příkladů z medicínské praxe, kdy diagnostika potíží, na které si lidé ztěžují, naprosto odpovídá novým centrům vnímání. Tato místa při vzniku doslova pučí na povrchu těla a vytváří mřížku v podobě květu života. My to pociťujeme na fyzické úrovni jako pálení, bolest nebo tlak. Naše mysl si vše umí vysvětlit pouze jako "nemoc". Uvedu velmi zajímavé a úplně čerstvé informace o tom, jak se naše fyzické tělo transformuje směrem k tělu více světelnému. Nauka o nových centrech příjmu energií byla zpracovaná starou indiánskou civilizací. Nazvala jej Kukulkánova centra energií- KCE. Toto vše bude obsahem prezentace, ale také celodenního semináře, kde si vše můžete prakticky vyzkoušet a naučit se s centry pracovat. Bude se Vám lehčeji přijímat vše, co nás čeká v následujících letech 2016- 2023.

CELODENNÍ SEMINÁŘ "NOVÁ CENTRA VNÍMÁNÍ ENERGIÍ KCE"

Seminář proběhne v sobotu 22. října 2016 od 9-17 hodin,
tradičně v Ateliéru RD Lužkovice, Hvozdenská 86, 76311 ZLÍN.
Cena semináře: 1300 Kč
Rezervace nutná, max. počet 10 osob

OBR. 1 FOTO MÍSTA NA ÚZEMÍ ČR - KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK - KCE 6 BARVA STŘÍBRNÁ, FYZICKY SPODNÍ ÚSEK ZAD
OBR. 2 FOTO LIDSKÉ KŮŽE A MÍSTA PUČENÍ NOVÉHO CENTRA PŘÍJMU ENERGIÍPŘEDNÁŠKA středa 9.listopadu 2016 v 18 hodin

"MOJE CESTA DO BŘICHA EVROPY 2016"

Synchronicita je skvělou příležitostí této doby. Některé věci, které dlouho nedávaly smysl, ho najednou dostávají a utvářejí tak konečnou mozaiku o existenci pro nás důležitých informací. Moje bádání vychází sice z inspirací a mnoha dat dalších hledajících, ale všechna místa si raději nacítím sama osobně a teprve pak nastane čas je předávat dál.
Témata silových míst, pyramid, tunelových systémů a dávných civilizací jsou nyní velmi aktuální. Bosenské pyramidy už zná téměř každý. Rozhodla jsem se podívat na Balkán z trochu jiného pohledu.
Moje rozsáhlá balkánská cesta, která proběhne během září 2016, bude cestou po stopách velmi staré civilizace léčitelů a nositelů světla, symbolů spirál, bílých vlků a ještěrů, kteří zde zanechali mnoho stop.
Podle Marka Pogačnika je první čakrou Evropy oblast Kréty a Santorini, živlově silně zemská, vulkanicky aktivní. Balkán je územím plným emocí, představující živel vody. V lidském těle odpovídá čakře druhé. Je to místo našeho hara centra, kde se kumuluje naše osobní síla. Máme v plánu navštívit takováto místa, plné síly, energie a možnosti vše více pochopit. Čeká nás pohoří Transylvánie s vyzařujícími kameny Babely, ze kterých lidem vstávají vlasy na hlavě, Sfinga vytesaná do skály s podivně velkýma očima a prodlouženou lebkou, nově objevené Srbské podzemní chodby nedaleko Vinči- kolébky Slovanů, mohyly a "Stéčci" na území Bosny a horského masivu Biokova na pobřeží Jadranu. Tam vše éterné propojíme s mořem a větrem. Fotoprezentace z těchto míst bude určitě stát za to!

SFINGA V BUCEGI A MASIV BIOKOVO


PŘEDNÁŠKA středa 23.listopadu 2016 v 18 hodin

"ARCHETYP MATKY JE NAŠÍM DAREM NEBO PROKLETÍM?"

Toto kontraverzní téma je obsaženo v životech úplně všech z nás. Každý prošel tímto vztahem.
Jak dalece nás může tento archetyp matky ovlivnit, jak silné vazby vytváří, deformuje či utváří další vztahy.
Posvátná geometrie a energie, kterou matka vládne určuje mnoho na tomto světě.
Zvu na velmi zajímavé zamyšlení nad silou tohoto archetypu a doporučuji také seminář na toto téma.CELODENNÍ SEMINÁŘ NA TÉMA "ARCHETYP MATKA"

Sobota 26.listopadu 2016 9-17 hodin
Praktická forma práce s tématem-matka. Nalezení deformací ve vztahu, přechod od pochopení k odpuštění, pozvolného přijetí a uvolnění vazby. Nakonec nastává neuvěřitelně očistný proces v čakrách 2,4 a 6.
Cílem je energetické roztočení posvátného hexagramu v nás.
Ateliér RD Lužkovice, Hvozdenská 86, 76311 Zlín
Rezervace nutná, max. počet 10 osob
Cena: 1300 Kč


PŘEDNÁŠKA středa 14.prosince 2016 v 18 hodin

"SOULAD PRINCIPŮ ŽIVOTA V NÁS"

Blíží se konec roku 2016 a my se můžeme poohlédnout. Jaké změny a posuny v našich životech se udály?
Máme za sebou divoký rok a všem se toho mnoho rozpadlo. Přestaly fungovat programy, které nic netvoří a ty se budou postupně dále odpojovat. Vše co nás kdy naplňovalo, změnilo pro nás význam. Odpojili se od nás možná i lidé, nemáme si už co říct. Zůstali pouze ti, se kterými máme co sdílet. Změnilo se vnímání času a tak volíme pouze to, co nás naplňuje. Učíme se být uzemnění v "tady a teď". To vše nás dostává blíže k našemu středu. K naší přirozenosti, která může být velmi vzdálená tomu, co jsme žili dříve.
Dostáváme se do souladu se sebou! O tomto i mnohém dalším je tato přednáška s praktickým seminářem.


CELODENNÍ SEMINÁŘ "SOULAD PRINCIPŮ ŽIVOTA V NÁS"

Sobota 7.ledna 2017 9-17 hodin
Ateliér RD Lužkovice Hvozdenská 86, 76011 Zlín
Rezervace nutná, max. počet 10 osob
Cena: 1300 Kč

VÝŠLAP NA KLÁŠŤOV

6. srpna 2016 v 11:18 | Iva |  Skupinové cesty

SOBOTA 3.ZÁŘÍ 2016:

VÝŠLAP S VÝKLADEM O ENERGIÍCH NA SILOVÉ MÍSTO

"HRADIŠTĚ KLÁŠŤOV"

VRCHOL KLÁŠŤOVA A ZÁPAD SLUNCE Z TANEČNICE

Pro velký zájem o cesty po silových místech a na základě ohlasů z předešlých akcí pořádám další celodenní výstup na silový kopec. Tentokrát se jedná o nejvyšší vrchol Vizovických vrchů Klášťov.
Místo je považováno za jedno z nejstarších pohanských "hradišť" ve střední Evropě. Výstup na Klášťov bude formou iniciace jednotlivých center energií v těle, na vrcholu budeme pracovat s energií místa, pak pomalý sestup zpět do Pozděchova. Po pozdním obědě pomalu vystoupáme na další vrchol. Na Kopci Tanečnice si ukážeme komunikační uzly lei-lines celého Zlínska. Toto místo je také zajímavé tím, že je napojeno na středové energetické centrum celé České republiky. Zde výklad o základních pyramidálních centrech ČR. Toto místo odpovídá sedmé čakře. Po celý den se budeme učit vědomě propojovat s místy, pracovat se zvukem, rezonancí a především sami se sebou. Kdo bude chtít, může s námi počkat na západ Slunce nad Hostýnským hřebenem v 19.28 hodin.
Sraz v 11 hodin u Pozděchovského kostela
Přispěvek: 700 Kč
Vhodná rezervace tel. 728 087 118 nebo 608 842 413
Počet max. 15 osob