Září 2016

POUŤ NA KLÁŠŤOV A TANEČNICI

9. září 2016 v 23:22 | Iva |  Skupinové cesty
VRCHOL KLÁŠŤOVA "POLIBEK DRAKŮ"

Klášťov jsem si vybrala nejen z hlediska jeho prastaré historie, osídlení bezvěrnými pohany, dále nádherných výhledů při výstupu na něj, ale především mám k tomuto místu svůj osobitý vztah. Moc ráda se na něj znovu vracím, má zvláštní energii a při každé jeho návštěvě se mi vybaví nějaký další jeho příběh. I když je kolem Zlína mnoho jiných zajímavých míst, zvolila jsem právě tento nejvyšší vrchol Vizovických vrchů. Celodenní pouť byla pojata jako iniciační výstup pro ty, kteří se chtějí naučit pracovat se sebou na silových místech více do hloubky a inspirovat se samotnou přírodou na cestě ke své přirozenosti. Každý si v sobě neseme mnoho programů, které nás od přirozenosti odvádí a tak ani netušíme, co je to být přirozený!

PLATÓNSKÁ TĚLESA

ZASTAVENÍ PRVNÍ: Vystoupali jsme společně nad Pozděchovem na rozlehlou louku, na místo pod názvem Hradíško. Tam jsme se poprvé usadili a já jsem všech 12 zúčastněných seznámila s celodenním programem. Na úvod bylo třeba začít stručným výkladem o posvátné geometrii, živlech a tvarech, které nás budou po cestě doprovázet. Jako první cvičení jsme si vyzkoušeli tvar- být 13-ti koulemi- být ovocem života, vytvářeli propojení osami, které znamenají vznik Metatronovy krychle, jednoho ze základních tvůrčích vzorců tvoření v universu. Dále jsme čistili každý svůj osobní prostor pomocí platónských těles.
Do vyčištěné prázdné koule, kterou si sebou neseme jako děti, jsme postupně vkládali tělesa a živly, patřící jednotlivým energetickým centrům. Zvukem a cvičením jsme rozproudili energii peritonea a hlavy, vyladili první dvě centra ladičkami a vydali se nahoru, kde nás čekaly další úkoly.


PRÁCE S ARCHETYPEM DÍTĚTE, UZEMNĚNÍ

ZASTAVENÍ DRUHÉ: Na prvním zastavení dole, jsme jako každé malé dítě neměli příliš rozhled. Byli jsme obklopeni stromy a cítili se v bezpečné náruči. Tak to má v dětství být. Tady jsme se už postavili na nohy a šli každý za sebe, podle své osobní síly. Když jsme se na chvíli otočili a za sebou viděli ten širý svět, dítěti v nás se zastavil dech. Chtělo to odvahu, začít sám za sebe. Kolik z nás v tomto období plnilo spíše sny někoho jiného a ztrácelo tím kontakt ze sebou. Mnozí plakali, když uviděli tu pravdu... Výklad o živlech a centrech, cvičení, chřestící nástroje a ladičky odblokovávaly vše, co už nepotřebujeme.ŽIVLY OHNĚ A ÉTERU, PRÁCE S OSOBNÍ SÍLOU A INTUICÍ

CVIČENÍ: VIBRAČNÍ AKTIVACE TŘETÍHO OKA A PLATÓNSKÁ TĚLESA S KAPKOU ROSY

ZASTAVENÍ TŘETÍ: Těsně pod vrcholem jsme se zastavili, abychom pochopili důležitý okamžik našeho života. Vstoupit do světa svobodné vůle, je vzít život plně do svých rukou, převážit "moc" na miskách vah na stranu vnitřní síly, tvořit konstruktivní emoce, umět neustále vyvažovat vše do středu. Zkrátka bdělost dá spoustu práce, přináší však do života klid, radost a svobodu.
Pod vrcholem jsou místa, kde můžete zacítit silné závany ozonu, pyramida stále více ožívá. Také tím, že má své návštěvníky. Dochází k výměně energií. Pyramidy lidi potřebují, stejně tak lidé potřebují silová místa. Procházíme bránou a žádáme o možnost zde pracovat. Jdu napřed a vedu celou skupinu proti směru hodinových ručiček naokolo kolem vrcholu k místu prastaré studny. Tady pod živlem vody budeme dávat našemu životu tvar. Pracovat s centrem ve středu naší hrudi. Přede mnou se míhá postava strážce místa, kterého tady nepotkávám poprvé. Všichni si znova procházíme všemi živly, ve dlaních pět platónských těles z křišťálu. Vše postupně skládáme do koule a uvědomujeme si svůj samotný střed. Hraji všem na ocean-drum a do studny odkládáme vše, co s námi neladí. Úžasné pocity mnohé překvapují. Ztišeni odcházíme na vrchol Klášťova. Ivošova hra na sun-drum nás vítá, sedáme si různě na kameny. Po chvíli se někteří zvednou a přidávají se ke hře. Vzniká z toho něco nádherného, nástroje souzní a v popředí Andrein úchvatný hlas přitahuje vše zjevené i nezjevené. To je náš dar místu. Zpěv svolává také otisky duší, které zde trpěly, byly obětovány nebo zemřely pod rukou nájezdníků, vysokovibrační zvuky nástrojů vše očišťují a rozpouští. Nádherné zážitky a pocity v nás. Odcházíme s poděkováním na západ Slunce nad Hostýnem. Je mírně pod mrakem, ale divadlo na nebi jistě bude!

POHLED NA ZLÍN Z KLÁŠŤOVA

CESTA DO SRDCE HORY, STRÁŽCE MÍSTA KOUSEK PŘEDE MNOU...

PRÁCE S CENTREM V HRUDI

OCEAN DRUM A ŽIVEL VODY

PROPOJENÍ ZVUKU A TVARU

SUNDRUM NA VRCHOLU

ŘEČ STROMŮ 1.AŽ K NEBI 2. SPOLU, PŘESTO KAŽDÝ SÁM 3. SRDCE V POHYBU


ZAKONČENÍ DNE: Sestupujeme do Pozděchova a přesunujeme se na protější vrchol Tanečnice. Odtud budeme svědky konce dne, který jsme si krásně užili. Místo není náhodné. Je datovou studnicí, sedmým pyramidálním centrem České republiky. Center je celkem osm. Navíc je toto centrum přímo propojeno s místem Hrubá skála, místem které je demijurgem Česka.
Co nám pobyt na takovém místě může přinést? Pro nás byl odpovědí, jak dalece jsme se po celý den dokázali vyladit na střed. Je-li tomu tak, dostane se Vám na takovém místě odpovědí na otázky. Tato datová studnice nabízí pohled na délku Vaší inkarnace na Zemi, na obrazy z Vašich významných inkarnací, směr kudy se máte vydat v tomto životě a jiné. Všem se dostalo toho, co si přáli.

ČEKÁNÍ... NEBESKÉ DIVADLO

LOUČENÍ SE DNEM

Pomalu se stmívalo a my jsme se navraceli zpět do svých každodenních tisíců přítomných okamžiků.
Být bdělý, je být tady a teď a mít volbu!
Být bdělý je můžu, ne musím!
Být bdělý je mít svobodnou vůli a umět jí rozdávat!
Být bdělý je mít vše v sobě, mít možnost být šťastný kdykoliv!
Děkuji všem, jste skvělí!
Tak opět příště, přátelé... s láskou iva