Kdo jsem?

KDO JSEM V ROCE 2018

6. května 2018 v 21:14 | Iva

Není smysluplnější činnosti než trvalá touha se poznat.
Poté se dostaneš do stavu, kdy se naplníš sám v sobě,
budeš spokojený, šťastný a naplněný sám ze sebe.
A svět kolem bude jen tvé zrcadlo, prolézačka a bludiště plné překvapení.
Jak poznáš, že ses přijal, přijala?
V okamžiku, kdy začneš milovat lidi, bez rozdílu a bez podmínek.

Věř tomu, že každý člověk dělá vše pro to, aby byl milován,
každý touží po lásce. Dělá vše pro to, aby tento pocit získal.
Dokonce i zlo v lidech je výkřikem zoufalé touhy
po přijetí, respektu a potřebnosti.
Ale láska je stav, který v sobě máme vždy,
je jako plamen.
Někdy skomírající, někdy plápolající.
Nehledáme lásku, hledáme způsob, jak ji v sobě zažehnout,
a ten druhý není tvá láska, je jen palivem tvé lásky.

ROK 2018: NEHLEDEJ, ALE RADĚJI NALEZNI...

2. ledna 2018 v 21:00 | Iva

HRADIŠTĚ MIKULČICE, AKROPOLE A BŘÍZOVÝ PENTAGRAM 22.12.2017

Nehledej venku, nenajdeš to, co hledáš.
Objev to uvnitř sebe a budeš překvapen.
Tvůj vnitřní chrám Ti poskytne vše, po čem toužíš.
Jen potřebuje krále, který je vládcem srdce.
Potřebuje vášeň, která jiskří nadšeně každou chvíli,
potřebuje sílu, aby ochránil své hranice,
potřebuje ticho, aby uslyšel vnitřní vedení,
potřebuje poznat a cítit prostor středu,
aby správně vnímal polaritu kolem.
Až vše nalezneš v sobě, staneš se tím pravým králem.
Tvé království srdce bude vyzařovat lásku,
pokojný klid a jas Tvých očí bude promlouvat k lidem beze slov.


STAROSLOVANSKÁ POZICE SYMBOLIKY STŘEDU 22.12.2017 V MIKULČICE KOSTEL VI.

ZRÁNÍ...

26. května 2017 v 22:12 | Iva

Jako každý člověk jdu svým životem,
pátá desítka let už běží naplno,
nádoba poznání mého života se naplňuje.
Jsem šťastná, že můžu ve svém životě stále vše měnit.
Tato neskonalá svoboda a volba mě umožňuje udržet
tvořivou hladinu energie, po které jsem tak dlouho prahla.
Spoustu chtění a vnějších vazeb jsem pustila k vodě
a směnila za vlastní pojetí zákonitosti.
Skoncovala jsem s obdivnými činy a smělými plány,
velkými institucemi, titulováním a slavnými úspěchy.
Zajímají mě ty drobné, neviditelné, milující lidské síly,
které se rozpínají od člověka k člověku,
prorůstají puklinami světa jako kořínky
nebo jako voda prosakující skulinkami až k jádru.
Necháme-li tyto síly dostatečně dlouho působit,
rozpustí vše, co neslňuje zákonitosti universa.
A to mě dokonale naplňuje vším tím,
po čem prahne každé lidské srdce.
To vše se dá shrnout do pojmu MILOST.

KDO JSEM V ROCE 2017

11. května 2017 v 22:57 | Iva


Život je jako tato fotka...
Jste v místě potopení bájné Atlantidy, sedíte nad největší kalderou na světě a vnímáte svoji malost.
V hlavě se Vám honí myšlenky, rozpomínáte se, nohy pálí, všude žár...
Najednou "víte" a ptáte se dál.
Mozaika dostává smysl, střípky přesně do sebe zapadají.
Co v nás co ví?
Co to je, že se rozpomene na události, které nejsou z tohoto života?
Jak je to možné?
Santorini se odmlčí...
Chtění mít důkaz zahání rozpomínání...

Tak brouzdáme světem a hledáme střípky našich zkušeností, které naše paměť dávno zapomněla.
Jediné, kdo ví, je naše vědomí, věčné já, které je tu stále, živé, vibrující jednou výše, podruhé níže...

Celý vesmír je vibrací.
Je-li tomu tak, pak i naše vědomí je vibrací.
Když vibruje, je tedy frekvencí zvuku,
která každým okamžikem nějakým způsobem
formuje a shlukuje buňky a vytváří tak hmotné tělo.
Jelikož je to jeho základním principem existence,
pozoruje samo sebe,
a také především onomu zvuku se zájmem naslouchá.
JE TICHÝM SVĚDKEM VŠEHO...
Každý z nás má možnost volit svoji frekvenci vibrace.
Vznikají tak velmi výrazné rozdíly mezi jednotlivými lidmi.
Jen velmi malá část přijde během života na to,
že vše na Zemi je jakási nekonečná hra.
Soutěžíme mezi sebou, dereme se k vrcholu,
nechápeme svoji jedinečnost a nicotu, která je vším.
Okamžikem, kdy si ji uvědomíme se stává tvořivou silou
a z nicoty je VŠE -JEDNOTA.
Proto je lidská rivalita nesmyslná,
nejsme si rovni, jsme pouhý prostor.
Nekonečný vibrující prostor,
který umožňuje naše hry.
Neměli bychom zapomínat,
že jsme sem přišli zkoumat,
jak tato velká iluze funguje,
naučit se rozlišit,
kdo jí věří a kdo ne.
Být si vědom,
znamená postupně měnit linearitu myšlení,
která nad námi vládne svojí mocí.
Měli bychom svůj život hravě tvořit jako mozaiku.
Skládat jej kamínek po kamínku,
přidávat další a další dílky.
Teprve tehdy jsme schopni si uvědomit nekonečnost
prostoru i v nás samých.
Tak celí v úžasu spatříme náš život v rámci celku,
který je součástí Jednoty.
Do tohoto života se rodíme jako loutky.
Dokud si loutka neuvědomí, že je loutkou,
nemůže nabýt vědomí!
To je hlavní podstatou hry na Zemi.
Jsme naprogramováni tíhnout ke skepsi.
Věříme naivně, že co nevidíme, na co si nesáhneme,
co nelze doložit, prokázat, to není, neexistuje.
Přesto někde hluboko uvnitř cítíme,
že vše ve vesmíru je stvořeno magickou energií,
o níž netušíme, kdo ji stvořil.
Pokud jsem Vás těmito slovy inspirovala,
jsem právě tím, kým mám v roce 2017 být, iva
 
KDO JSEM "TEĎ A TADY"

9. října 2016 v 9:58 | Iva

VÁŠ ŽIVOT JE JAKO SUROVINA,
Z NÍŽ SE KAŽDÝM OKAMŽIKEM,
POKUD SI TO VY PŘEJETE,
MŮŽE STÁT TEN NEJÚŽASNĚJŠÍ ZÁŘÍCÍ DRAHOKAM.

JSEM PŘIPRAVENA VÁS NA TÉTO CESTĚ VÉST,
POMOCI VÁM UVIDĚT TENTO POKLAD VE VÁS,
KTERÝ JE PŘEKRYT TÍM VŠÍM, CO ANI NETUŠÍTE,
ŽE NENÍ VAŠE.

TAM NĚKDE UVNITŘ JE NĚCO VELMI ZÁŘÍCÍHO
A PATŘÍ VÁM TO.
JE TŘEBA TO PŘIVÉST NA SVĚTLO.
JE TŘEBA TO ŽÍT.
JE TŘEBA TO UKÁZAT DRUHÝM A INSPIROVAT JE.

ETIKOTERAPEUT JE PRŮVODCEM

7. srpna 2016 v 22:23 | Iva

Rozhlédněte se kolem - vidíte to hned.
Rozhlédněte se v sobě, a chcete-li to vidět, vidíte to taky hned.
No vidíte.
Pro ty, kteří se už rozhodují to, co vidí nejen vidět, ale taky napravit - pro ty je tu etikoterapie.
Pro ty, kteří už začali vyciťovat, jak se jim opakované nemocné postoje staly normou
formující fyzické tělo a jeho vnitřní pochody, a kteří už se rozhodují si to nenechat líbit,
protože se jim to nelíbí, pro ty je tu etikoterapie. ...
Je to nejtěžší léčba - proto, že klient musí své nemocné zvyky změnit sám.
Je to léčba nejtvrdší - proto, že v ní už nelze pohodlnými iluzemi nahrazovat pravdu o sobě.
Terapeut je zde už jen pouhým zrcadlem ukazujícím na nedodělky na cestě k sobě
i k druhým - na cestě k pravdě a lásce.
Začíná proces uzdravování, skutečná léčba podstaty!

KDO JSEM 2016

6. července 2016 v 15:05 | Iva

"ŽIJI SKUTKY LÁSKY A NECHÁVÁM OSTATNÍ ŽÍT,
JAK CHTĚJÍ A POTŘEBUJÍ,
S POROZUMĚNÍM PRO JEJICH VLASTNÍ INDIVIDUÁLNÍ ZÁMĚRY."

KDO JSEM V ROCE 2015

12. srpna 2015 v 20:01 | Iva

Jsem etikoterapeutka a energoterapeutka, také koučka osobního rozvoje. Třicet let praxe v medicíně, studium psychosomatiky i jiných alternativních metod a především mé vlastní zkušenosti ze spirituálního přístupu k žití mi umožnily stát se průvodcem na Vaší cestě životem.
Terapeuticky Vás povedu, jak dlouho si budete přát.
-odhalíme společně bloky, které nedovolí žít plnohodnotný život
-naučíte se sami pracovat s Vaším vlastním potenciálem energie
-následně dojde k postupné harmonizaci všech aspektů života
-vyjdete z nemocí do zdraví
-vytvoříte si zdravý vztah k sobě a okolí
-budete mít dostatek hojnosti v životě
Vše pochází z jediné podstaty, že vše je jedno, to jest jednoty všeho. Ať je důsledek kdekoliv v životě, je třeba tomu rozumět, najít příčiny a postupně všechny přijmout, pochopit je a "nechat být". Zkrátka to nepovažovat za nepodařenou minulost, ale pouhou zkušenost, nesprávné rozhodnutí, nedostatek bdělosti, kdy někdo nebo něco zneužilo této naší slabosti a my uvěřili, že nemůžeme být silnější!
Emoční důsledky všech pocitů nesou energii, která na tvorbu naší reality působí destruktivně, ať se jedná o strach, smutek nebo hněv. Lidé nevěří, že lze projít čímkoliv a nedát emoci pozornost, kterou situace sice vyžaduje, jelikož se emoce jeví jako naše součást.
Učím klienty projít situací neutrálně, chápat svou hodnotu i hranice a ušetřenou energii investovat do tvorby života v jejich prospěch. Jeví se to jako egoistické, ale je to pouze fáze uzdravení nás samých, našeho třetího energetického centra solaru plexus. Je to výzva pro ty z Vás, co jste se rozhodli jít jinou cestou než doposud.
Osud a náplň toho, co máme v životě prožít je dán do naší DNA už v době před narozením. Jediné, co je v naší moci, je projít tím vším s co nejnižším prahem rozporu, nesouhlasu nebo odmítnutí. Emoční neutralita nám pak dovolí využít plně naší intuici a kreativitu k tvorbě všeho v nás a následně kolem nás.Tato naše vnitřní síla se vyjadřuje vyzařováním, které okolní svět vnímá s respektem, uctívá naše hranice a přitom nám důvěřuje a rozumí našemu soucitu. Naše emoční inteligence má zdravou úroveň a uzdravuje se také náš život, který máme nyní plně ve svých rukou, co se týče našich rozhodnutí jsme za něj plně zodpovědní, ale zároveň získáváme sílu vnitřní svobody, která je povznášející. Tvoříme si svět nebo jej formujeme podle naší vnitřní síly a pomocí lásky k sobě a všemu kolem.
"JE TO JAKO DOPADAJÍCÍ KAMÍNEK NA HLADINU, KTERÝ VYTVÁŘÍ DALŠÍ A DALŠÍ KRUHY NA HLADINĚ!"

Svou terapeutickou praxi jsem rozšířila v loňském roce o komplexnější péči o klienta.
S partnerem chiropraktikem a homeopatem IVO BABÍKEM společně poskytujeme
TANDEMOVOU TERAPII "DECH ŽIVOTA", která je specifickým terapeutickým přístupem ke všem rovinám fyzické, emoční i energetické. Dochází zde k vyladění energetických meridiánů ve fyzickém těle, emočnímu odbloku buněčné paměti a energetickému zprůchodnění těla, které je nyní v harmonii energií ženské jinové a mužské jangové. Klient takmůže okusit možná poprvé pocit totální celistvosti.
Tandemová technika se stala velmi oblíbenou díky své kompletnosti. Objednávky viz kontakt.

Další mojí velkou vášní je cestování po silových místech ve světě i v Čechách.
Expedice a badatelská činnost o jejich významu pro současný život a seznamování lidí s tímto tématem se stala součástí mých přednáškových cyklů, článků, vystoupení v masmédiích a obsahem mé připravované knihy o cestách nejen životem, ale i časoprostorem. Více viz energetická místa a přednášky.

Několikrát do roka pořádám skupinové semináře pro ty z Vás, které zaujaly témata mých přednášek a chcete se v praxi více zdokonalit, prohloubit Vaše sebepoznání a také si vzájemně pod mým vedením odzrcadlit své stínné stránky, což je ten nejlepší začátek k nastoupení sebeuzdravovacího procesu. Více viz semináře.

Také jsem průvodcem po silových místech na Moravě i v Čechách.

TERAPEUTEM JE...

31. května 2013 v 16:17 | Iva


Léčíte také tim, kdo jste. Ne pouze tím, jaké máte znalosti.

Jediná zodpovědnost, kterou jako terapeut máte, je být v harmonii sám se sebou.

Je to ta nejdůležitější energie, která spouští skutečný léčivý proces u Vašich klientů.

Slova vyjadřují jenom zlomek toho, co nám klient sděluje.

To nejdůležitější leží často za slovy... Ian Watson
°°°°°°


JE ČAS, ABY SE ŽENSKÝ INTUITIVNÍ ASPEKT,

KTERÝ JE PŘÍTOMEN V NÁS VŠECH,

PO PRÁVU UJAL SVÉHO VEDOUCÍHO MÍSTA.

INTUICE MÁ BÝT PODPOROVÁNA LOGIKOU,

NE LOGIKA INTUICÍ ... Arhur Bailey°°°°°°


Choroba vyvěrá z nejhlubších oblastí lidské bytosti a směřuje k těm nejpovrchovějším.

Jinými slovy, nejprve pozorujeme chorobu pacienta na spirituální či mentálně emociální rovině,

tato nerovnováha prostupuje celým nemateriálním živoucím tělem tzv. jednoduchá substance,

aby nakonec způsobila změny (konečné) na fyzické úrovni.

Abychom chorobu vyléčili, musí léčba probíhat stejným směrem, opravdu je třeba směřovat

na nejvnitřnější mentální a emocionální stav a ne na jeho vnější fyzické projevy.

V rámci tohoto modelu panuje přesvědčení, že předepsání léčby na lokální symptomy choroby

či fyzických orgánů způsobí potlačení, že tedy bude škodlivé pro pacienta jako celek.


°°°°°°Dbej na své myšlenky, protože se stávají slovy.

Dbej na svá slova, protože se stávají činy.

Dbej o své činy, protože se stávají zvyky.

Dbej o své zvyky, protože se stávají charakterem.

Dbej o svůj charakter, protože bude Tvým osudem.

Talmud°°°°°°Pochopení sebe sama je procesem nejen zajímavým,


ale i přinášejícím štěstí.


Neexistuje zábavnější činnost než poznávání sebe samého.


Člověk, jenž v sobě nalézá nové vrstvy, nejen získává znalosti,


ale začne je i využívat za účelem vlastního vývoje.


Neobtěžuje ho to, i když ví, že je to nekonečný proces.


Není to pro něj násilná změna sebe samého, ale blahodárná změna pro duši.
Zdokonalující se člověk vytváří dokonalejší svět,


jenž je ve své podstatě zrcadlovým odrazem Stvořitele.


Pouze člověk, jenž poznal sám sebe, vytváří svět, v němž panuje harmonie a rovnováha.


Lidé v takovém světě se umějí léčit myšlenkami.


Léčení myšlenkami čili nápravou způsobu myšlení


je nejvyšší třídou schopností člověka.


Jsme již připraveni učit se v této třídě.


Kdo tomu nevěří, ještě připraven není.


V této škole je jak učitelem, tak žákem člověk sám.


Kdo cítí potřebu poznat sám sebe, povznáší se duchem.


Kdo se do rozvoje vlastní duchovnosti nutí a usilovně na sobě pracuje, chřadne na duchu.


Mezi pozemským donucováním a donucováním duchovním není principiální rozdíl.


VNÍMEJTE SAMI SEBE, ZEPTEJTE SE, POTŘEBUJI TO?


KDYŽ VNITŘNÍ HLAS SOUHLASÍ, ZAČNĚTE!!!


NEJDE O TO CO DĚLÁTE, ALE O TO KDO JSTE!

KDO JSEM 2012

27. května 2012 v 19:32 | Iva


K etikoterapii jsem se dostala před sedmi lety, kdy jsem nějaký čas působila jako poradce detoxikační metody MUDr. Jonáše. Má snaha pomáhat lidem byla jistě v pořádku, ale dnes již vím, že má-li člověk léčit, musí mít ve svém životě uklizeno, to jsem v té době rozhodně já neměla.
Bylo mi čerstvě čtyřicet a já prošla svou krizí, musela přerušit práci terapeuta a veškeré síly soustředit na sebe. Z alternativních metod jsem toho prošla nemálo, a jistě ne náhodou mi do cesty vstoupila etikoterapie. Etikoterapeut Jan Cindler mě až drsně posunul více k poznání sebe samé, skutečnosti kolem sebe a nutnosti změny myšlení a za to mu dodnes děkuji. Následovaly kurzy u Vladimíra Vogeltanze a roční kurz u Petra Stárka ve Vyšezdraví Praha, jehož etikoterapeutická metoda v kombinaci s výkladem Dahlkeho psychoterapie, využitím znalostí čínské medicíny a systému pentagramu mě doslova nadchla.


K tomu, aby se člověk vytrhnul z koloběhu života, se v jeho životě odehraje událost, nehoda, nemoc nebo úmrtí blízkého člověka.Někdy se stává,že na to sám nestačí. Má možnost navštívit lékaře, brát antidepresiva nebo konzultovat problémy u psychiatra. Málokterý lékař má však dostatek času rozebrat širší souvislosti všeho, co se událo. Právě tuto cestu razí etikoterapie, nabízí klientovi odpovědi, proč se u něj právě tento symptom nemoci nebo úzkost, strach objevil, co může udělat proto, aby ho pochopil, přijal a poté se ho zbavil. Formou diskrétního povídání v přijemném prostředí postupně pojmenujeme vaši dosavadní cestu, budeme spolu hledat možnosti a volby jít pouze tak, jak to cítíte uvnitř.


Skutečně se hodně poslední dobou vše mění, nastává doba znovuobjevování vědomí, kdy vědomí začne jak píše B.Bays "být novou měnou". Být vědomý není jednoduché. Byli jsme vychováváni po generace v systému silného potlačování sebe samých a tak údiv v obličejích mých klientů, že se to smí - být sám sebou, vyjadřovat sám sebe, to je pro ně překvapením, snad něčím zakázaným, neslušným ... Každý z nás ušel už kus cesty, takže lze hodnotit podle reality, která každého z nás obklopuje, zda je to jeho cesta duše.
Přes dvacet let práce v pomáhajících profesích se denně setkávám s různými osudy lidí. Jako fyzioterapeut, v profylaxi těhotných žen, jako lektor různých cvičení, v ordinaci praktického lékaře a v posledních letech jako etikoterapeut.

Jako lektor cvičení se vždy snažím, aby cvičící "byl u sebe", ať už plným soustředěním na dech, sledováním práce svého těla nebo udržováním stabilizačního systému v akci. Velmi rychle lze rozeznat klienty, kteří cvičí pro radost z pohybu nebo jen z jakéhosi módního trendu " muset se starat o své tělo". I tady se lidé učí být v přítomnosti.
Jsem pozorovatelem vyjadřování a chování pacientů u lékaře, z jejich energetického působení, emocí, psychických vzorců rodových linií a tím následných genetických zátěží - my to máme v rodině, tak já to musím mít taky a nemůžu s tím nic dělat..

Jsem přesvědčena, že u nás v Česku chybí vzájemná spolupráce mezi klasickou medicínou a alternativními terapeuty. Byla vystavěna hráz, jako by snad jedno druhé ohrožovalo. Chybí také osvěta, mnoho lidí o jiných přístupech neví nebo mají obavu z reakcí svých lékařů. Není třeba soupeřit, odsuzovat jedno nebo druhé, vždyť pro mnohé je přenechání odpovědnosti za své zdraví na lékaře nebo chemický lék tou momentálně jedinou cestou. Každý člověk má možnost si volit svůj směr cesty.Tady záleží na míře osobní zodpovědnosti a chuti něco změnit ve svém životě.

Etikoterapie, nazvaná také homeopatií duše, dává odpovědi na otázky etiky= mravnosti ne směrem ke společnosti, ale směrem k sobě samému.

Etikoterapeut jako průvodce klienta navede postupně k poznávání sebe sama, sebereflexi, pozorování projekce do okolí. Po čase klient zvládá vědomě měnit svůj život, jakým směrem, to už záleží na klientovi samotném.
Být "pánem svého života", vzít zodpovědně život do svých rukou a sám si volit svoji realitu. To je vědomá transformace bytí v přítomném okamžiku, se kterou se učíme pracovat co nejlépe, jako pozorovatelé, bez emocí.
Soustředěním na čirou přítomnost sílí využívání intuice, rozpoznáváme, kdy nás ego svádí z cesty.
Opravdové sebepoznání nám přinese pravdivé informace o nás: souzní s naší duší, každý člověk ten pocit pozná! Přivede nás k celistvosti a my pak umíme dobře nakládat se svou energií.

MYSL - DUŠE - DUCH jsou v souladu !!!


Velmi miluji přírodu a pohyb v ní, rozhodla jsem se letos terapie rozšířit o putování s etikoterapií.
Já jako průvodce a Vy můžeme společně putovat čistou přírodou, nechat působit přírodní síly nebo navštívit
některá ze silných energetických míst v okolí.
Ze zkušenosti se klient v přírodě snáze rozpovídá o tématech, která ho tíží, je více uvolněný, není tlačen časem k odpovědi... Příroda pomáhá léčit, správným dýcháním se dostáváme blíže k duši.
Přímo blahodárně působí na duši zvuky přírody a rozmluvy nebo mlčení, které mnohdy dá člověku odpovědi,
aniž by se musel ptát...


Putování po silných energetických místech, studiu informací o energetických meridiánech a významných akupunkturních bodech krystalické mřížky planety Země se věnuji po celý tento rok. Vše se snažím zpracovávat a prostřednictvím prezentací bych Vám ráda zprosředkovala své prožitky a zkušenosti.
První besedování proběhne po mém pobytu v Peru, které je v letošním roce velmi silnou studnicí spirituálních
energií, termín upřesním koncem října 2012.
Od podzimu 2012 je součástí mé práce Komplexní regenerace a harmonizace fyzického, psychického a mentálního stavu klienta. Tato spočívá v nastavení správných parametrů a synergickém působení minerální a vitaminové báze v tělesných procesech, který je v dnešní době dost nedostatečný a má v energetickém nastavení podstatný vliv. Podaří-li se toto stabilizovat, člověk se jako zázrakem cítí méně unaven, má větší chuť k životu, dokáže se radovat i z obyčejných maličkostí. Také je v dnešní době důležité dbát na správný poměr spánku (alespoň pět hodin nepřerušeně v noci a hodinu mezi 13. a 16. hodinou), tímto docílíme výrazného zlepšení energie sedmé čakry a každodenní alespoň hodinový pobyt v přírodě pro energetizaci první čakry. Takto si může sám klient pomoci k obnově svých energocenter, k úplnému doladění a nastavení čakerního a aurického systému dochází během terapie. Každý z nás by měl mít ponětí o míře své emoční inteligence, záleží také na jaké úrovni má nastaven soucit, obojí jsou odrazové můstky pro správné fungování v nové době, kdy intuice, empatie a kreativita nabývá stále většího významu.
Transformace roku 2012 přináší postupné zvyšování frekvencí energie kolem nás a také prudké výkyvy klimatu. Lidé si stěžují na závratě, hučení, pískání v uších, bušení u srdce a jiné pocity, které tyto změny mohou v našem organismu vyvolat. Je to do jisté míry pro nás všechny zkouška, jak dalece vnímáme sami sebe, své pocity, abychom mohli dále jako součást přírody i v její nové podobě existovat.

 
 

Reklama