Nová centra energií

NOVÁ CENTRA VNÍMÁNÍ ENERGIÍ V TĚLĚ

13. října 2016 v 22:33 | Iva
Od začátku roku 2016 jste si jistě všichni všimli nezvykle rychlého nárůstu běhu času a pocitu, že není možné věci stíhat jako dřív. Také se zrychlily změny klimatu a vše vrcholí tím, že se viditelně začaly dít změny v našich fyzických tělech. Ne, že by se neděly, když o tom nevíme, že se dějí... Vše probíhá, aniž si evoluční změny chceme přiznat.
Osobně to pozoruji denně v ordinaci a události nabírají rychle na intenzitě. Lidé jsou zmateni a nespokojení. Na jedné straně čekají řešení a samozřejmě vyléčení od lékařů, na straně druhé bez jákekoliv snahy, cokoli pro to udělat. Nevěří, nechápou, ani neví, že ta doba, kdy alopatie naplno fungovala, je již je dávno pryč. Vše je dnes dostředivé! Nezačne-li člověk činit změny ve svém nitru, nemůže mu pomoci ani ten nejvíce uznávaný "lékař". Lidé dnes odmítají změny, jsou vyčerpáni, zničeni, tlakem systému ztratili přirozenost. A také přichází přeinformováni nesmyslnými informacemi z internetu, ze kterých si nedovedou vybrat. Pak přechytračeně zápasí s lékařem a diktují, co má s nimi udělat, kam chtějí poslat a co soused řekl, že si mají nechat vyšetřit... Kdepak zmizely úcta, pokora a vděčnost?
Může tedy obyčejný člověk udělat něco, aby současné změny pro něj nebyly tak zátěžové?
Nabízím ve své přednášce pohled na prastaré učení, dochované nativními národy do dnešní doby. Cykly na Zemi se neustále opakují a tak učení nese spoustu zkušených poznatků. Jedná se o místa na těle, která se otevírají novým energiím, aby napomáhala k transformaci fyzického těla. Je jich dvanáct a pracujeme s nimi při našich tandemových terapiích již druhým rokem. Pracovat je třeba dynamickou formou než se místo k příjmu plně otevře.
Z praxe devadesát devět procent klientů si stěžují právě na bolesti v těchto oblastech. Bolesti mají zvláštní charakter, pár dní silně bolí, pak odejdou a objeví se jinde. Jako by si dělaly z lidí legraci. U některých jedinců prochází celým tělem. Ti šílí bolestí a jsou nepříčetní, že se na nic nemůže přijít. Diagnostikou u odborných lékařů se nic moc nezjistí, lidé se cítí odbytí a sami žádají MR nebo CT. Pracoviště praskají ve švech. Termíny u specialistů jsou mnoho měsíců vyobjednány. Situace se horší ze dne na den.
Velmi zajímavá přednáška pro všechny, co je něco bolí, pro ty, co pracují s nemocnými i pro ty, co jen chtějí vědět víc. Srdečně zve iva
AKADEMIA CENTRUM ZLÍN
STŘEDA 19.ŘÍJNA 2016 V 18 HODIN


 

POTKÁVÁME SE...

27. května 2016 v 21:23 | Iva

Kalendář roku 2016 ukazuje již vyšší květnová data a oznamuje tím, že se blíží období léta. Právě Vám, kdo si přestáváte uvědomovat stará časová data, kterých jste se drželi, abyste se vůbec nějak dokázali orientovat v sobě a nyní jste trochu udiveně ve stavu, kdy je Vám vlastně jedno jak venku je a co říká kalendář, je určeno toto inspirační zamyšlení.
Posunuli jsme se do jiné úrovně vnímání a to bez rozdílu, jestli jsme si to vědomě přáli nebo ne.

POTKÁVÁME SE POPRVÉ...
Naše planeta, jakožto třetí v pořadí, je důležitou součástí Sluneční soustavy. Je tedy stejně tak jako ostatní planety vtažena do dějů, které se začaly kumulovat již od devadesátých let dvacátého století a ovlivňovat procesy na každé z nich. Děje působí synergicky všechny najednou, což je neobvyklá situace. Obrovské nárůsty různých druhů kosmických energií, které sem přicházejí, mění nejen podobu Země, ale také vnímání lidí a dostávají lidské vědomí do vyšších úrovní vibrací.
Mezi ty zásadní patří příliv exotických energií z Galaktického centra, průchod Sluneční soustavy fotonovým pásem nebo slaďování párových energií v galaxii Andromedy. K obzvláště exotickým jevům patří průlet planetky Rudý Avatar, která má oběžnou dráhu 35 tisíc let. Nyní se k nám opět přibližuje a již nějakou dobu způsobuje atypické zbarvení oblohy od červené až po bronzové odstíny spektra.Od konce roku 2017 by měla být pozorovatelná na obloze. Její nebezpečí je tepelného charakteru, vysílá totiž megadávky infračerveného záření, které rozehřívají planetu jako obří mikrovlnná trouba. Všechny tyto aspekty mění stav na planetě Zemi zcela zásadním způsobem. Mění se geomagnetické pole Země, rozžhavuje se feronové jádro Země, zvyšují se pohyby podmořských desek, probouzí se seismická aktivita a stoupá oteplování planety. Častěji dochází k desorientaci celých kolonií živočichů, například velryb nebo ptáků.


POTKÁVÁME SE PODRUHÉ...
Máme za sebou velmi bouřlivý měsíc duben, kdy po listopadu 2015 bylo zaznamenáno snad nejvíce energetických aktivit. Celý svět se potýkal se zvýšenou seismickou činností v podobě opakovaných výbuchů mnoha sopek - oblast všech Amerik a Tichomoří, dále zemětřesení ve všech částech zeměkoule, dokonce v sousedním Rakousku nebo u nás na Jižní Moravě, obrovské požáry v Kanadě nebo vlny veder v Asii či naopak mrazů v oblasti Mongolska, kdy zvířatům v okamžiku umrzaly plíce.


POTKÁVÁME SE POTŘETÍ...
Všechny typy energií jsou dostředivé, což znamená, že nejprve jdou do centra všeho.
Na planetární úrovni k geomagnetickému jádru planety Země, které se rozehřívá. Už nyní to má své dopady a ty budou dále narůstat. Pro lidstvo, které planetu nesmírně zdevastovalo, jistě nebudou příznivé.
Tak dostředivost energií působí i do centra lidského těla, to je do SRDCE.
Většina lidí zatím neví, nechápe souvislosti, není informována pravdivě o tom, co se skutečně děje.
Energetické změny si vysvětluje "postaru" třeba jako nemoc, důsledek stresu a přemíry zla ve společnosti nebo rozmary počasí. Ve svém kokonu "iluzorního bezpečí" a lhostejnosti ke všemu, co přece rozhodně nemůže sám ovlivnit, marně očekává, že s tím "někdo někdy něco" provede.
Ano, už se to děje! Ne venku, ale uvnitř každého z nás.
Otázkou je, jestli a jak dalece se nám lidem tato forma změny bude líbit.


Právě minulý týden jsme od čtvrtka do pondělí procházeli silným pětidenním transformem, což představuje příliv energií, které natolik rozvibrovaly planetární mřížku Země, že se nepřipravení lidé dostávali až do kolapsových stavů. Od závratí počínaje až po výpadky vědomí, ztráty orientace, pocitů zpožďování reality, padání dozadu, změny teploty těla, nevolnosti až po silné bolesti hlavy. Toto všechno jsou doprovodné příznaky přílivu těchto očistných energií, které přelaďují celou naši centrální nervovou soustavu. Je třeba být v klidu, šetřit energii, dostatečně pít a pohybovat se tam, kde se nám energie doplní, například v přírodě, se zvířaty nebo malými dětmi, hrát si se zvukem anebo spát, regenerovat ve vodě. To vše doplňuje spektrálně uzemňující faktor, pomůže sladit přemíru jangového principu a v buňkách rozpouštět starou buněčnou paměť, která se brání vyšším vibracím.


Co se děje se srdcem? Někde hluboko v srdci máme každý z nás místo - bod, jemuž se každý kardiochirurg vyhýbá obloukem, sebemenším dotykem okamžitě dochází ke smrti. Vlivem nových energií se nyní toto místo rozehřívá, pomáhá otvírat srdeční čakru, která nemá kapacitu vše zvládat.
Je to dáno nastavením lidské bytosti na destruktivní program "archetypu matky", který nedovolil po dlouhý čas správný tok energií srdcem. Archetyp matky je zásadní matricí a nastavením vnímání reality další generace.

POSVÁTNÁ GEOMETRIE HEXAGRAMU (ŠESTIHRAN) "MATKA"

PROSTOR POSEIDONOVY BRÁNY KE VZNIKU ČAKRY 4A

Jedinečná úloha matky ovlivnila celé kolektivní vědomí společnosti. Matka je nejprve "hvězdnou bránou" příchodu bytosti sem do hmoty, dále průvodcem plodu prenatálním obdobím a nakonec pak ochráncem dítěte v čase dětství do jeho dospělosti. Toto vše má zcela zásadní vliv na rodovou paměť každé bytosti. Protože dítě vše od počátku vnímá na mimosmyslové úrovni, skenuje každou myšlenku, pocit a danou emoci matky až do svých sedmi let, pak návazně na vše prožité, aniž by to bylo "JEHO", začíná následně pracovat se svojí osobní sílou.
Z toho vyplývá katastrofální stav DRUHÉ ČAKRY nás všech.
Kdo z nás se narodil do čisté bezpodmínečné lásky?
Zde, v našem stínu, leží vše zdeformované po celé generace a eóny věků a ANI TO NENÍ NAŠE!
Zcela jistě již víme, jak zásadní vliv má deformace druhé čakry na stav šesté čakry, centrum našeho vědění a na stav naší mysli.
Tady jsme byli dlouho zakleti v nehybnosti DUCHA, odpojeni nadlouho od cítění, s možností komunikovat pouze skrze vztah tělo - duše.
Energeticky možná a povolena byla pouze intuice napojená skrze podvědomí a buněčnou paměť fyzického těla. Propojení skrze bolest a zápisy strachu, marného boje a zmaru.
Takhle jsme se ocitli v omezeném přežívání svých životů prostřednictvím první až třetí čakry.
Pokud se někdo odvážil otevřít srdce, byl odstraněn.
Naše vědomí se probouzí, čištěním podvědomí se začíná rozpomínat!
Jestli najdeme odvahu otevřít srdce beze strachu, pochopíme změny, které nám přináší tento čas!
Vesmír přináší příležitost!
Rozechvívá energeticky "HOT SPOT" v našem srdci, rozšiřuje oblast vnímání srdcem o další plochu. Je jím tzv. Poseidonova brána, prostor mezi čtvrtou a pátou čakrou, kde časem - do roku 2018 vznikne nové čakrové centrum 4A. Jako katalyzátor procesů rozvoje ŽITÍ SKRZE SRDCE a propojení čaker druhé, čtvrté a šesté, čaker ryze ženské polarity.
Celá oblast našeho solaru plexu se změní a bude citlivější. Tyto evoluční změny přinesou zásadní změny také v oblasti mozku. Zadní mozek (plazí) časem pomalu zakrní a identifikace s emocemi se stane minulostí.


POTKÁVÁME SE POČTVRTÉ...

Potkáváme se konečně sami se sebou, najednou nechceme lhát, podvádět ani mít jakákoliv tajemství. Jsme plně transparentní. Čistota srdce je jako kamínek do vody, který vytváří dynamické vlny do všech rovin našeho života. Už se cítíme, víme jak co skončí, už nejsme strůjci chyb, ale tvůrci vlastní reality, ve které se chyby staly zkušeností. Vidíme to všude kolem sebe, vnímáme jak s tím zachází ti ostatní. Jsme šťastní, pokud můžeme být pro druhé inspirací, pro další jsme zklamáním, že odmítáme jejich přítomnost a už nechceme zůstávat v mentalitě oběti a umíme se rozhodnout. Také máme dost pochopení pro ty, které teprve vše čeká a oni se bojí, že je prohlédneme, tak se nám vyhýbají. Náš život se konečně stává hrou. Stáváme se znovu dětmi. Jsme sami a přesto ne-osamoceni, jsme naplněni tím, co si každou chvíli máme možnost pomocí svobodné vůle zvolit.
To je zázrak POTKÁVÁNÍ SE!

 
 

Reklama